12 steg i Hedvig

är en självhjälpsgrupp för livsutveckling och ett kraftfullt verktyg för förändring. Vi har alla något som hindrar oss från att fullt ut vara den vi vill vara.

Vill du vara med i en grupp där vi i mötet med andra lär oss mer om oss själva? Under 13 veckor träffas vi en gång i veckan. Ledarna, som håller i ramarna, deltar också i gruppen och på samma villkor som deltagarna.

Som inspiration använder vi prästen Mary Philipsons bok ”Att falla uppåt” som tar upp existentiella teman och bibeltexter som knyter an till de 12 stegen. Vi sätter ord på känslor och tankar om var vi befinner oss i livet utan att kommentera eller ge varandra råd. Allt som sägs stannar i rummet.

När: 13 ggr med start 12 september 2018.
Tid: Onsdagar kl 16.15–17.45 eller kl 18.45–20.15.
Var: Eleonorakapellet i Hedvig Eleonora kyrka.
Kostnad: Kostnadsfritt. (Boken ”Att falla uppåt” finns att låna på bibliotek eller går att köpa i kyrkan.)
Kontakt: Är du intresserad av att delta eller vill veta mer? Maila: 12stegihedvig@gmail.com eller ring tel: 076-173 30 09. Vi bokar ett introduktionssamtal där du kan få svar på frågor och funderingar och tittar tillsammans på om 12 steg i Hedvig kan passa dig.
Anmälan: 12stegihedvig@gmail.com eller tel: 076-173 30 09.