Musiklek/Buskul

Buskul – musiklek för barn 0–2 år och deras föräldrar. Välkommen att hoppa, klappa, gunga och sjunga tillsammans! För- och eftermiddagsgrupper mån-ons i församlingshemmet, Jungfrugatan 2 B.

Baby (4–11 månadersgrupp): måndag 12.30, tisdag 12.00 och onsdag 12.15.

Småbarn (1–2 årsgrupp): måndag, tisdag och onsdag kl 10.00.

För mer information och anmälan:
Kontakta Lotta Pucek, tel: 070-554 81 02.

ANMÄLAN