Katekumenat
– ett sätt att växa i tro

Är du nyfiken på kristen tro?
Vill du samtala om tro och andlighet …
– då kan Katekumenat vara något för dig.

När: varannan tisdag kl 19.00–21.00
från 11 september till 9 april 2018.
(Uppehåll 5 december–28 januari.)
Kostnad: kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se