Katekumenat
– ett sätt att växa i tro

Är du nyfiken på kristen tro?
Vill du samtala om tro och andlighet …
– då kan Katekumenat vara något för dig.

När: varannan tisdag kl 19.00–21.00
Hösten 2019 startar ny grupp.
(Uppehåll december 2019–januari 2020.)
Kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se