Iréne Rimansohn, informatör/kommunikatör

Jag är anställd av Hedvig Eleonora församling sedan augusti 2012. I grunden har jag tre års bildlärarstudier på Konstfack i Stockholm, utbildning i webbdesign, HTML-kodning, samt utbildning i digital bildbehandling vid Högskolan i Jönköping.

Från 1986 började jag arbeta som frilans i reklambranschen. Arbetet bestod av att göra affischer, förpackningsdesign, årsredovisningar, logotyper mm. Som egen företagare var jag van vid att sköta trycksaksproduktion från ”ax till limpa”. Förutom i reklambranschen, har jag arbetat som kommissarie för Nationalmusei Sommarnatts-
konserter under fyra säsonger, 10 år som kassör för Svenska Filminstitutets filmklubb samt några år som redaktionssekreterare på tidskriften Chaplin (parallellt med mina studier på Konstfack).

I Hedvig Eleonora församling producerar jag mestadels trycksaker, till exempel konsertaffischerna runt kyrkan, håller hemsidan uppdaterad och informerar om vad som är på gång, via Facebook.

Kontakta mig