Detta är platsen där mötet kan ske. Mötet mellan Dig, Gud och din medmänniska. Kupolen är generös, portarna vidöppna, trösklarna låga. Genom dopets vatten, i nattvardens bröd och vin, genom språk och gestaltning vidrörs du av kärlekens mysterium, vars ansikte är Jesus Kristus. Så blir du genom den heliga Anden del av en förändrande rörelse som är kyrkan mitt i världen.
Välkommen! Du är efterlängtad.

Det här händer i kyrkan i höst

läs mer här
läs mer
Läs mer
Anmäl dig här
LÄS MER HÄR
LÄS MER HÄR