After Week

Välkommen att avsluta veckan och inleda helgen med en stunds musik, allsång och gemenskap i Hedvig Eleonora kyrka. Ulf Norberg med gäster bjuder på musik och en tanke inför helgen.

Fredagar från 8 februari 2019 i februari, mars och april
(ej på långfredagen 19 april).
 
16.30 Musik med tanke Någon av församlingens präster delar med sig av sina tankar inför helgen och organist Ulf Norberg bjuder på musik.
17.00 Allsång i Hedvig under ledning av Ulf Norberg.
Kom och sjung när du vill och kan. Alla är välkomna. Kostnadsfritt.