Stockholms bokhelg i Hedvig Eleonora kyrka

Välkommen till Stockholms bokhelg. Över 100 förlag, bokhandlar, museer och institutioner kommer att fylla Stockholms gator i litteraturens tecken 26–29 augusti 2021. I Hedvig Eleonora kyrka kommer många samtal att hållas under helgen.

Förutom förlagens egna arrangemang kommer flera scener runt om i staden bjuda på program. Scener kommer finnas på Djurgården, Kulturhuset, Nytorget, Stadsmuseet, Kapsylen, Stortorget och Hotel Mornington. Söderbokhandeln, Pocketshop och Akademibokhandeln kommer ha litteratursamtal under helgen. Fyra församlingar deltar med egna bokprogram: Katarina, Hedvig Eleonora, Kungsholmen och Storkyrkan. En litterär gudstjänst planeras från Katarina kyrka. På Stortorgets scen kommer bland annat Storkyrkan och Svenska Akademien medverka.

Boka biljetter här!

Program

Torsdag 26 augusti
17.00 Invigning
17.15–18.00 Ljudet av tystnad
Felicia Ferreira i samtal med Tomas Sjödin.
18.15–19.00 Utsikt från stol nummer 12
Caroline Krook i samtal med Per Wästberg.
19.15–20.00 Där orden tar slut tar musiken vid
Sven Milltoft i samtal med Eric Schüldt.
20.15–21.00 En svensk judisk historia
Thomas Magnusson i samtal med
Johan Schück.

Fredag 27 augusti
17.00–17.45 Dillstaligan – Poolkuppen
Om skrivande som gemensamt projekt och litteratur för barn och unga. Sofia Bergström i samtal med Hedda och Jens Lapidus.
18.00–18.45 Teatern, kyrkan och riten
Sven Milltoft i samtal med Mattias Andersson.
19.00–19.45 Överlevarna
Sven Milltoft i samtal med Alex Schulman om syskonskap.
20.00–20.45 Om jag skulle predika idag
Sofia Bergström i samtal medGunnar Sjöberg om förkunnelse i ord och bild.
21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

Lördag 28 augusti
16.00–16.45 Pandemi-TV: kan Gud gå genom rutan? Samtal mellan Erik Lundström, Johannes Söderberg och Eva Cronsiö om kyrkans digitalisering under pandemin.
17.00–17.45 Dikterna, Dramaten och den långa resan från Österbotten
Svante Weyler i samtal med Stina Ekblad.
18.00–18.15 Helgsmål Gunnar Sjöberg, präst och Pär Fridberg, musiker.
19.00–19.45 Den skamlösa nyfikenheten – Om mötets och samtalets betydelse. Sofia Bergström i samtal med Astrid Seeberger.
20.00–20.45 Kyrkornas största hemligheter Thomas Magnusson och Ingrid Sjöström.
21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

Söndag 29 augusti
11.00 Högmässa – Diakonins dag Lennart Koskinen, gästpredikant.
12.30–13.15 Svenska värderingar? Den svenska värdegrundens dilemma
Erik Lundström i samtal med Lennart Koskinen.
15.30–16.15 Mer levande med åren
Ann Thörnblad i samtal med Patricia Tudor Sandahl om anspråk på livet och sig själv.
16.30–17.15 ”Faster Lena och längtan”
Om bokskrivandets vedermödor och att skriva om en släkting. Sven Milltoft i samtal med Helle Klein.