Stockholms bokhelg i Hedvig Eleonora kyrka

Välkommen till Stockholms bokhelg, digitalt. Över 100 förlag, bokhandlar, museer och institutioner medverkade under 26–29 augusti 2021. I Hedvig Eleonora kyrka hölls 15 boksamtal under helgen.

Här nedan kan du titta på samtalen i efterhand!

Program

Torsdag 26 augusti
17.00 Invigning
17.15–18.00 Ljudet av tystnad VIDEO
Felicia Ferreira i samtal med Tomas Sjödin.
18.15–19.00 Utsikt från stol nummer 12 VIDEO
Caroline Krook i samtal med Per Wästberg.
19.15–20.00 Där orden tar slut tar musiken vid VIDEO
Sven Milltoft i samtal med Eric Schüldt.
20.15–21.00 En svensk judisk historia VIDEO
Thomas Magnusson i samtal med Johan Schück.

Fredag 27 augusti
17.00–17.45 Dillstaligan – Poolkuppen VIDEO
Om skrivande som gemensamt projekt och litteratur för barn och unga. Sofia Bergström i samtal med Hedda och Jens Lapidus.
18.00–18.45 Teatern, kyrkan och riten VIDEO
Sven Milltoft i samtal med Mattias Andersson.
19.00–19.45 Överlevarna VIDEO
Sven Milltoft i samtal med Alex Schulman om syskonskap.
20.00–20.45 Om jag skulle predika idag VIDEO
Sofia Bergström i samtal med Gunnar Sjöberg om förkunnelse i ord och bild.
21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

Lördag 28 augusti
16.00–16.45 Pandemi-TV: kan Gud gå genom rutan? VIDEO Samtal mellan Erik Lundström, Johannes Söderberg och Eva Cronsioe om kyrkans digitalisering under pandemin.
17.00–17.45 Dikterna, Dramaten och den långa resan från Österbotten VIDEO
Svante Weyler i samtal med Stina Ekblad.
18.00–18.15 Helgmålsbön VIDEO Gunnar Sjöberg, präst och Henry Turu, musiker.
19.00–19.45 Den skamlösa nyfikenheten – Om mötets och samtalets betydelse VIDEO Sofia Bergström i samtal med Astrid Seeberger.
20.00–20.45 Kyrkornas största hemligheter Thomas Magnusson och Sofia Bergström. VIDEO
21.00 Nattmusik Chopins nocturner, Ulf Norberg, orgel.

Söndag 29 augusti
12.30–13.15 Svenska värderingar? Den svenska värdegrundens dilemma VIDEO
Erik Lundström i samtal med Lennart Koskinen.
15.30–16.15 Mer levande med åren VIDEO
Ann Thörnblad i samtal med Patricia Tudor Sandahl om anspråk på livet och sig själv.
16.30–17.15 ”Faster Lena och längtan” VIDEO
Om bokskrivandets vedermödor och att skriva om en släkting. Sven Milltoft i samtal med Helle Klein.