Det inre ljuset

Fristående föreläsningsserie om mystik och andlighet.
Varje tillfälle är ca 30 minuter långt och äger rum på fredagar under våren 2020.

Har du haft en mystik upplevelse?
Vad kännetecknar en mystik upplevelse? Vi går igenom några perspektiv på kristen mystik. Till vår hjälp har vi bl a ökeneremiten Evagrios, mystikern Teresa av Avila och modern religionspsykologisk forskning.
Föreläsare: Olle Liljefors, präst.
När: Fredag 28 februari 2020, kl 12.15

Kvinna, konstnär och mystiker. Del 1
Hilma af Klint – En kvinna med en uppgift.
Föreläsare: Helena Hahr Kamienski, präst.
När: Fredag 27 mars 2020, kl 12.15

Kvinna, konstnär och mystiker. Del 2
Violet Tengberg – Ett medium för något outtalat.
Föreläsare: Helena Hahr Kamienski, präst.
När: Fredag 24 april 2020, kl 12.15