Katekumenat –
VÄG TILL TRO

Är du nyfiken på kristen tro? Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I gruppen delar vi våra livsberättelser och talar om våra tankar och frågor om Gud och tro.
I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet “katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.
Katekumenatet träffas vanligtvis varannan tisdagskväll och sträcker sig från september avslutas i påsknattens mässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop.

UPPDATERAD INFORMATION: KATEKUMENATET UNDER PANDEMIN

Eftersom det under pågående pandemi inte går att genomföra samtalsgruppen ”Väg till tro” 2020/2021 som planerat, skjuts starten för samtalsgruppen upp till hösten 2021; tisdagen den 21 september. Alla som redan är anmälda till 2020/2021-gruppen garanteras plats i gruppen ht. 2021. Gruppen är även, i mån av plats, öppen för nya deltagare.

I väntan på hösten 2021 planeras digitala “samtalskvällar” via Zoom som är en upptakt till höstens träffar. Dessa sker tisdagar kl 18.30–19.45 vid följande tillfällen:
Grupp 1: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3
Grupp 2: 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3

Om du är intresserad av att delta i dessa digitala samtalskvällar anmäld dig senast tisdagen den 19 januari 2021.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare.
När: tisdagar kl 19.00–20.30 i september 2021 till och med mars 2022. Kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fördjupning

Varje höst erbjuder Hedvig Eleonora församling samtalsgruppen DEN FORTSATTA VÄGEN som vanligtvis utgår från en bok. Hösten 2020 var det Andens folk av Peter Halldorf.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Mikael Forss, volontär 
När: Ingen grupp för tillfället. Ny grupp startar ht 2021. Kostnadsfritt.
För mer information: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se