Kurs – Vila i varandet

Vi utforskar begreppet meditation, för att sedan lämna området för någonting som ligger än närmare oss själva.

Kan det vara så att vår egen natur är en öppen port som leder in till den yttersta verklighet vi kallar ”Gud”?
Under hösten samlas vi för att beträda en väg bestående av korta föreläsningar, övningar och samtal. Vägens huvudsakliga metodik utgörs av att vila i ”en metod bortom metoder.” Att i en föränderlig värld förankra sig i det oföränderliga. Intentionen med samlingarna är inte primärt att lära oss något nytt. Inte heller är intentionen att utöka vårt vetande vad gäller teorier eller teologi så att vi sedan kan addera detta till vårt intellekt. Intentionen är att utforska nuet med ett så öppet och transparent sinne som möjligt bortom föreställningar.

Start: tisdag 4 september 2018.
Sista anmälningsdag: fredag 31 augusti.
Kursplan: Vi träffas sex gånger kl 19.00–20.30.
Plats: Eleonorakapellet.
Pris: Kostnadsfritt.
Anmälan: Meditationsvägledare Stefan Holmberg, perstefanholmberg@yahoo.se
Mer information: Tel: 0700-630 922.