Livet i Hedvig Eleonora, del 1

I vår börjar en intressant kurs om livet i vår församling från äldsta tider till våra dagar. 

Hedvig Eleonora – från äldsta tider till våra dagar
Det förnäma Östermalm är inte så gammalt. På 1600-talet dominerade sjöfolk och militärer på Ladugårdslandet, som stadsdelen då hette. Hedvig Eleonora kyrka började uppföras kring 1670. Ännu i mitten av 1800-talet hörde området till de fattigaste i Stockholm, men efter den stora byggruschen några årtionden senare var stadsdelen helt förändrad. Under de värsta rivningsåren på 1960-talet var det nära att även den västra delen av församlingen strök med.

Hyrespalats och bakgårdar
De flesta husen i Hedvig Eleonora är byggda under sent 1800-tal, men Kronobageriet och nuvarande Armémuseum har betydligt äldre anor. Östermalm har in i våra dagar varit de stora kontrasternas stadsdel. Många hus har ståtliga entréer, påkostade fasader och stora våningar åt gatan, men i de mörka lägenheterna över gården levde fattigdomen länge kvar.

När: Fredagarna 1 och 15 februari, 8 och 22 mars
samt 5 april kl 10.30–ca 12.45
Var: Lilla församlingssalen, Jungfrugatan 2A, bv
Pris: 450 kr för hela serien
Upplysningar och anmälan:
johan.haage@gmail.com eller 070-247 53 68

Hedvig Eleonora kyrka 1860-talet. Stockholms stadsmuseum.

Glimtar från grann-församlingarna på Norrmalm

Kring Brunkebergstorg
Brunkebergstorg ansågs för inte så länge sedan vara en av de trivsammaste och mest enhetligt bebyggda öppna platserna i staden. Torget var då en viktig kommunikationspunkt, som drog till sig både butiker och företag. Här låg bl a Kungliga Telegrafstyrelsen, Hotell Gillet och Klemmings antikvariat.  I skuggan av det livliga torget fanns den stilla och ålderdomliga Norra Smedjegatan.

Vid Klaras gräns mot Adolf  Fredrik :
trakten kring Tunnelgatan/Olof Palmes gata
För generationer av stockholmare var det här en trakt som gav dystra och ruggiga associationer men också minnen av ett glatt nöjesliv och en prunkande botanisk trädgård. Husen på Olof Palmes gatas södra sida revs på 1960-talet för den planerade Tunnelgatsleden, ett av cityregleringens storstilade projekt som dessbättre aldrig hann utföras.

På Johanneshöjden
Johannes kyrka ligger på resterna av den mäktiga Brunkebergsåsen. Området ligger mycket centralt men ändå lite avsides, och de fridfulla kvarteren har lockat många författare och andra kulturpersonligheter. Äldreboendet Drottninghuset har anor från 1689. På David Bagares gata och Brunnsgatan intill skedde de uppmärksammade ”träskmorden” på 1960-talet.

När: Fredagarna 8 och 22 februari, 15 och 29 mars
Var: Lilla församlingssalen, Jungfrugatan 2A, bv
Pris: 450 kr för hela serien
Upplysningar och anmälan:
johan.haage@gmail.com eller 070-247 53 68

Brunkebergstorg 1950. Fotograf Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum