Mässor med musikteman

HedvigPuls är en ny satsning och målet är att nå ut till en yngre målgrupp och att mässorna ska utgöra ett komplement till den mer traditionella söndagshögmässan. Under tre fredagskvällar i höst kommer pulsen att höjas i Hedvig Eleonora kyrka med mässor som har den moderna musiken i fokus.
Tidigare i höst har en mässa med Gospeltema och en mässa med Abbatema anordnats. Nu är det dags för 2000-talets musik!

Vi hedrar minnet av Avicii med en minnesguds-tjänst med nattvard och med hans fantastiska musik. Det blir bland annat Wake me up, Hey brother och Levels. Musiken framförs av Hedvig Eleonora Vokalensemble under ledning av Ulf Norberg. Olle Liljefors, Jenny Lingesjö, Sofia Bergström och Sven Milltoft är präster och Camilla Persson, diakon.

Mer information: olle.liljefors@svenskakyrkan.se

OBS! Kyrkan öppnar för insläpp kl 19.30 respektive 21.30 (av säkerhetsskäl).

Insamling/kollekt i samband med minnes-
gudstjänsterna 16 nov för Tim Bergling

50% av kollekten går till SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd.
50% går till Svenska Sofiaförsamlingens flyktingarbete i Paris. Swisha till 1234512760
Skriv “Kollekt” och dagens datum eller “Gåva” och vad gåvan gäller i meddelandefältet.