Camilla Persson, diakon

Jag heter Camilla Persson och kommer ursprungligen från Hässleholm i Skåne. 1993 tog jag min lärarexamen Sv/Sv2 i Göteborg och sedan började min resa. Jag har arbetat som lärare, men under många år bott utomlands (Frankfurt am Main/München, London och Berlin) och då tjänstgjort för Svenska kyrkan i utlandet som diakoniassistent och så småningom diakon (vigdes i juni 2015).

Jag tycker om att möta människor, att vi ser varandra och delar livsberättelser. Man kan mötas på många ställen och på många sätt; i kyrkan, affären, våra grupper osv. men även via telefon och när man möts är det inte alltid man behöver ord, ibland räcker det med en blick eller en hand.

Stödja och hjälpa i utsatthet har alltid varit viktigt i mitt liv, att visa människokärlek. Jag tror att Gud finns i alla människor, vi måste bara våga öppna oss, ta emot och söka.

Kontakta mig