Cecilia Holmberg, komminister

Jag prästvigdes 1994 för Stockholms stift. Sedan dess har jag, i olika omgångar, tjänstgjort i bland annat Botkyrka respektive Salems församling. Jag har också bott och arbetat i Tanzania, som medarbetare i den Lutherska kyrkan, under en period på fyra år, tillsammans med min familj. Åren i Tanzania finns i mig som viktiga årsringar. Erfarenheter som satt spår. Jag vet något om att bryta upp, lära sig ett nytt språk, försöka hitta sin plats och förstå en ny kultur.

Jag har jobbat med alla åldrar i de tjänster jag haft och alla möten med olika människor och livssituationer har vävts ihop med min egen livs-väv. Jag är ”rik” på mänskligt liv och bär med mig ”att det inte alltid blir som en tänkt sig men det är bara att älska på” Av mina erfarenheter från tidigare församlingsår och från mitt eget liv, tar jag bland annat med mig barmhärtighet, vänlighet, tålamod och vikten av att tro varandra om gott. Och att en av de finaste gåvorna vi kan ge varandra är närvaro i mötet med varandra.

Jag är 54 år och tillsammans med Andreas har jag två döttrar och två barnbarn. Jag tycker om att dansa, ta en cykeltur till en sjö för ett dopp, plinka på pianot och sjunga lite, umgås i all enkelhet, skratta. Jag har haft tunga tider och lättare, kanske lite som du.

Jag ser nu fram emot att, under mitt vikariat, dela liv, tro och erfarenheter med er.

Kontakta mig