Hannah Markström Stenson, församlingspedagog

Jag heter Hannah Markström Stenson, född och uppvuxen i Sveriges trädgård -Blekinge, som jag dock flyttade från i ganska unga år för att utforska livet och dess möjligheter.

Att ständigt utvecklas och fortsätta lära är en viktig del för mig i att vara människa. Att se varje möte som en möjlighet att fördjupa mig själv och den kunskap som mötet och delandet ger.

I Stockholm har jag bott sen 2001 och åren i Svenska kyrkan har hunnit bli många, både som kantor, musikpedagog och församlingspedagog. Trots avbrott för ny kunskapsinhämtning och andra livserfarenheter har kyrkan alltid kallat mig tillbaka, det den står för och på sättet den berikar.

Den relationella pedagogiken ligger mig varmt om hjärtat och inspirerar mig i mitt arbete som här i Hedvig Eleonora församling består av växtplatser för barn och vuxna, konfirmander och gudstjänst, där också musiken används som ett viktigt verktyg i anknytning, relationsbygge och gudsnärvaro.

Ser fram emot att möta dig!

Kontakta mig