Iréne Rimansohn, informatör/kommunikatör

Jag är anställd av Hedvig Eleonora församling sedan augusti 2012. I grunden har jag tre års bildlärarstudier på Konstfack i Stockholm, utbildning i webbdesign, HTML-kodning, samt utbildning i digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping.

Direkt efter Konstfack, 1986, började jag arbeta som frilans i reklambranschen. Arbetet bestod av att göra bland annat affischer, förpackningsdesign, årsredovisningar och logotyper. Som egen företagare var jag van vid att sköta trycksaksproduktion från ”ax till limpa”. Förutom i reklambranschen, har jag arbetat som kommissarie för Nationalmusei Sommarnattskonserter under fyra säsonger, 10 år i Svenska Filminstitutets filmklubb samt som redaktionssekreterare på tidskriften Chaplin (parallellt med mina studier på Konstfack).

I Hedvig Eleonora församling sköter jag trycksaksproduktionen (till exempel konsertaffischerna runt kyrkan), håller hemsidan uppdaterad och informerar om vad som är på gång, via Facebook.

Kontakta mig