Iréne Rimansohn, informatör/kommunikatör

Jag är anställd av Hedvig Eleonora församling sedan augusti 2012.
I botten har jag tre års bildlärarstudier på Konstfack i Stockholm, läst konstvetenskap, utbildning i webbdesign, HTML-kodning, samt utbildning i digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping.

Under studietiden arbetade jag som kommissarie för Nationalmusei Sommarnattskonserter under fyra säsonger. Dessutom har jag arbetat 10 år i Svenska Filminstitutets filmklubb samt som redaktionssekreterare på tidskriften Chaplin.

Direkt efter Konstfack, 1986, började jag arbeta som frilans i reklambranschen, där jag gjorde affischer, förpackningsdesign, årsredovisningar och logotyper mm. Som egen företagare har jag varit van vid att sköta trycksaksproduktion från ”ax till limpa”. 

I Hedvig Eleonora församling sköter jag trycksaksproduktionen
(till exempel konsertaffischerna runt kyrkan), informerar om verksamheten via hemsidan, Kyrkguiden och Facebook. Förutom grafisk formgivning och layout ligger foto och fotoretusch mig varmt om hjärtat.

Kontakta mig