Lotta Pucek, BuskulMusik

Jag började med en sångstund i veckan 1990 och har nu fem sångstunder per vecka. Har haft fyra av de egna barnen med.

Utbildning: Kurser på Musikhögskolan samt ”Vagga gunga gå”-utbildning. Jag älskar mitt jobb, musiken och människorna. Vi har så himla kul!

Kontakta mig