Margareta Högdahl, diakon

Under många år har Margareta verkat som diakon och lett arbetet vid Ersta diakonisällskap. Jämte sin församlingserfarenhet som diakon i Täby och Lidingö församlingar har hon också undervisat blivande diakoner på högskolenivå. Under de senaste åren har hon utvecklat arbetet med anhöriga till personer med demenssjukdom.

I Hedvig Eleonora församling handlägger Margareta stiftelsemedel samt verkar i den reguljära diakonala verksamheten, bland annat i enskilda själavårdssamtal och sorgegrupper.

Kontakta mig