Maria Lidberg, kyrkvakt

Jag är född och uppvuxen i Boden som ligger i Norrbotten och är sedan 2003 bosatt i Solna kommun.

År 2012 började jag som kyrkvaktmästare i Katarina församling, där ett intresse för Svenska kyrkan växte fram.
Jag har gått Svenska kyrkans grundkurs, läst teologi på Ersta Sköndal Bräcke högskola samt på Teologiska Högskolan.

Trivs bra i Hedvig som är en levande/nyskapande församling, men som samtidigt värnar om traditioner. Arbetsuppgifterna är varierande; det krävs både ett praktiskt handlag och att kunna bemöta olika människor.

Förutom mina intressen för människor och teologi är jag intresserad av fotografering och musik.

Kontakta mig