Meditation

Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Genom meditation kan du ta tillbaka förlorad energi och upptäcka nya kreativa processer. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro kan vara både psykiskt och fysiskt.
Meditationen delas upp i två pass. Du är välkommen att delta i båda passen eller endast i ett. Du väljer själv om du vill sitta på vanlig stol eller meditationspall. För dig som inte har provat på att meditera ges en introduktion och möjlighet till samtal om meditation en halvtimme före första meditationspasset. Därefter kommer man till de meditationspass man vill.

När: tisdagar kl 17.00–17.45 (14 januari till 28 april 2020)
(Introduktion för nybörjare kl 16.30. Du behöver bara
vara med på introduktionen en gång.)
Var: Andreaskapellet i kyrkan.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.
Ledare: Stefan Holmberg, meditationsvägledare,
telefon 0700-630 922.

Lunchmeditation

För dig som inte har provat på att meditera ges varje måndag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation kl 12.00–12.10. Vi sitter på vanliga stolar eller meditationspallar.
När: måndagar kl 12.15–13.00 (OBS! 27 januari till 20 april 2020)
(Introduktion för nybörjare kl 12.00.)
Var: Andreaskapellet, Hedvig Eleonora kyrka.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.

Öppen meditation/
andlig läsning

“Att leva med motsägelser – Esther de Waals reflektioner över S:t Benedicts klosterregel”. Ledare: Helena Hahr Kamienski.
När: fredagar kl 12.15–12.45 (7 februari till 17 april 2020
ej 28 februari eller 27 mars)
Var: Andreaskapellet, Hedvig Eleonora kyrka.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.

Arbetsliv

Vi finns också för dig som arbetar på Östermalm.
Hedvig Eleonora församling gör en stor satsning på arbetslivet och samarbetar med de flesta större arbetsplatser i kvarteren runt kyrkan. Samarbetet handlar om krisstöd i samband med svåra händelser, både privat och på jobbet. Dessutom förekommer etikseminarier och annan utbildning samt aktiviteter i kyrkan, som till exempel tornuppstigningar och “skräddarsydda” konserter.
Allt fler människor söker också upp församlingens präster och diakon för enskilda samtal. Det kan handla om att tala om stora förändringar i livssituationen, tillfälliga personliga krislägen eller andra existentiella frågor. Samtalen kallas själavård och bokas hos någon av församlingens präster eller diakon och är kostnadsfria. Kort väntetid för akuta samtal.

Boka tid