Meditation

Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Genom meditation kan du ta tillbaka förlorad energi och upptäcka nya kreativa processer. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro kan vara både psykiskt och fysiskt.
Meditationen delas upp i två pass. Du är välkommen att delta i båda passen eller endast i ett. Du väljer själv om du vill sitta på vanlig stol eller meditationspall. För dig som inte har provat på att meditera ges en introduktion och möjlighet till samtal om meditation en halvtimme före första meditationspasset. Därefter kommer man till de meditationspass man vill.

När: tisdagar med start 15 januari kl 17.00–17.45
(Introduktion för nybörjare kl 16.30).
Var: Andreaskapellet i kyrkan.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.
Ledare: Stefan Holmberg, meditationsvägledare,
telefon 0700-630 922.

Lunchmeditation

Människor som mediterar kan intyga hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro är både psykiskt och fysiskt.
För dig som inte har provat på att meditera ges varje måndag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation
kl 12.00–12.10. Vi sitter på vanliga stolar eller meditationspallar.

När: måndagar med start 14 januari kl 12.15–13.00 (introduktion för nybörjare kl 12.00).
Var: Andreaskapellet, Hedvig Eleonora kyrka.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.
Ledare: diakon, tel 073-058 64 12.

Arbetsliv

Vi finns också för dig som arbetar på Östermalm.
Hedvig Eleonora församling gör en stor satsning på arbetslivet och samarbetar med de flesta större arbetsplatser i kvarteren runt kyrkan. Samarbetet handlar om krisstöd i samband med svåra händelser, både privat och på jobbet. Dessutom förekommer etikseminarier och annan utbildning samt aktiviteter i kyrkan, som till exempel tornuppstigningar och “skräddarsydda” konserter.
Allt fler människor söker också upp församlingens präster och diakon för enskilda samtal. Det kan handla om att tala om stora förändringar i livssituationen, tillfälliga personliga krislägen eller andra existentiella frågor. Samtalen kallas själavård och bokas hos någon av församlingens präster eller diakon och är kostnadsfria. Kort väntetid för akuta samtal.

Boka tid