Högmässa

Startar om 2 månader, 8 dagar

12 februari, 2023 11.00 - 12.15

Hedvig Eleonora kyrka

Storgatan 2

Arrangör

Hedvig Eleonora kyrka

Sexagesima/Reformationsdagen Det levande ordet
Sven Milltoft, kyrkoherde
Sofia Bergström, präst
Hedvig Eleonora kammarkör
Pär Fridberg, dirigent
Ulf Norberg, organist