Högmässa

Startar om 2 månader, 14 dagar

19 februari, 2023 00.00

Hedvig Eleonora kyrka

Storgatan 2

Arrangör

Hedvig Eleonora kyrka

Fastlagssöndagen Kärlekens väg
Jenny Lingesjö, präst
Adelie Molander, präst
Hedvig Eleonora Chorus Reginae + Barnkör
Ulrika Mjörndal, dirigent
Ulf Norberg, organist