Högmässa

Startar om 29 dagar, 6 timmar

30 april, 2023 11.00 - 12.15

Hedvig Eleonora kyrka

Storgatan 2

Arrangör

Hedvig Eleonora kyrka

Fjärde söndagen i påsktiden – Vägen till livet
Ida Mohlin, präst
Jenny Lingesjö, präst
Manskvartett
Ulf Norberg, organist