Högmässa med ljuständning

Startar om 1 månad, 8 dagar

5 november, 2022 11.00 - 12.15

Hedvig Eleonora kyrka

Storgatan 2

Arrangör

Hedvig Eleonora kyrka

Alla helgons dag  Helgonen
Sofia Bergström, präst
Erik Lundström, diakon
Hedvig Eleonora kammarkör
Pär Fridberg, dirigent
Ulf Norberg, organist