Högmässa

Startar om 1 dag, 7 timmar

2 april, 2023 11.00 - 12.15

Hedvig Eleonora kyrka

Storgatan 2

Arrangör

Hedvig Eleonora kyrka

Palmsöndagen – Vägen till korset
Sofia Bergström, präst
Adelie Molander, präst
Kören One Voice sjunger under ledning av Helena Rydh
Ulf Norberg, organist