Högmässa

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk Jenny Lingesjö, präst Sven Milltoft, präst Hedvig Eleonora Vokalensemble Ulf Norberg, organist/körledare

Högmässa

Midfastosöndagen – Livets bröd Ida Mohlin, präst Sven Milltoft, präst Hedvig Eleonora Ungdomskör Natalia Edvall, dirigent Ulf Norberg, organist

Högmässa

Tredje söndagen i fastan – Kampen mot ondskan Adelie Molander, präst Sofia Bergström, präst Hedvig Eleonora Kammarkör Pär Fridberg, dirigent Hedvig Eleonora Barnkör Ulrika Mjörndal, dirigent Ulf Norberg, organist

Högmässa

Andra söndagen i fastan – Den kämpande tron Jenny Lingesjö, präst Sofia Bergström, präst Ulf Norberg, organist

Askonsdagsmässa

Askonsdagen – Bön och fasta Sofia Bergström, präst Sven Milltoft, präst Erik Lundström, diakon Hedvig Eleonora vokalensemble Ulf Norberg, dirigent Johannes Skoog, organist

Högmässa

Första söndagen i fastan – Prövningens stund Sven Milltoft, präst Jenny Lingesjö, präst Hedvig Eleonora vokalensemble Ulf Norberg, organist

Högmässa

Fastlagssöndagen – Kärlekens väg Jenny Lingesjö, präst Adelie Molander, präst Hedvig Eleonora Chorus Reginae + Barnkör Ulrika Mjörndal, dirigent Ulf Norberg, organist

Högmässa

Sexagesima/Reformationsdagen – Det levande ordet Ida Mohlin, präst Sofia Bergström, präst Hedvig Eleonora kammarkör Pär Fridberg, dirigent Ulf Norberg, organist

Högmässa med dopdroppeutdelning

Kyndelsmässodagen/Jungfru Marie kyrkogångsdag – Uppenbarelsens ljus Adelie Molander, präst Jenny Lingesjö, präst Barn och ungdomar ur Hedvig Eleonora ungdomskör, Diskantkör, Barnkör och Unga röster Natalia Edvall och Ulrika Mjörndal, dirigenter Ulf Norberg, organist

Högmässa

Fjärde söndagen efter trettondedagen – Jesus är vårt hopp Jenny Lingesjö, präst Adelie Molander, präst Hedvig Eleonora vokalensemble Ulf Norberg, organist