Lunchmeditation

Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro kan vara både psykiskt och fysiskt. Vi sitter på vanliga stolar eller på meditationspall. Meditationen är uppdelad i två […]