12 steg i Hedvig
– en självhjälpsgrupp för livsutveckling

Vi har alla något som hindrar oss från att fullt ut vara den vi vill vara.
Vill du vara med i en grupp där vi i mötet med andra lär

oss mer om oss själva?

De 12 stegen är ett kraftfullt verktyg för förändring och livsutveckling. De innehåller en visdom som kan hjälpa alla människor, oavsett hur livet gestaltar sig.
De olika stegen är präglade av ett andligt perspektiv.

Erfarna ledare handleder gruppen som består av ca 10 personer. Vi träffas en gång i veckan under 13 veckor. Ledarna håller i ramarna men deltar också i
gruppen på samma villkor som deltagarna.
Som inspiration använder vi prästen Olle Carlssons bok 
”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”.
I gruppen sätter vi ord på känslor och tankar om var vi befinner oss i livet utan att kommentera eller ge varandra råd.
Allt som sägs stannar i rummet. Denna process leder ofta till ett djupare möte med oss själva,

med våra medmänniskor och med Gud eller en Högre Kraft sådan vi själva uppfattar den.
Nya grupper startar i september 2019 och pågår fram till december. Tisdagar 16.15–17.45, onsdagar 18.00–19.30
och fredagar 18.15–19.45.
Det är kostnadsfritt att delta i 12 Steg i Hedvig.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer?
Kontakt: 12stegihedvig@gmail.com
Det går också bra att ringa; tel 076-420 38 50.
Vi bokar ett introduktionssamtal där vi tillsammans
tittar på om 12 steg i Hedvig kan passa dig.