Information om gudstjänster med restriktioner Hedvig Eleonora

Här följer information om vad som gäller som besökare i samband med gudstjänster i Hedvig Eleonora kyrka. Läs nedan vad som gäller för den sammankomst du önskar delta i.

Klicka här för att hämta ditt vaccinationsbevis.

Vaccinationsbevis från följande länder gäller i kyrkan. (Ex. ej USA)

GUDSTJÄNST SÖNDAGAR KL 11.00

Du behöver visa vaccinationsbevis och ID i samband med gudstjänst. Församlingen hänvisas till 250 särskilt anvisade platser i Hedvig Eleonora kyrka med 1 meters avstånd från varandra. Kommer man i sällskap, får sällskapet som sitter tillsammans vara max 8 personer.

Om antalet deltagare överstiger 250 personer, hänvisas till någon av Östermalms kontrakts övriga kyrkor.

VECKOMÄSSOR

Stilla mässa tisdagar kl 18.00: Max 50 personer och inget vaccinationsbevis.

Dansmässa torsdagar kl 17.30: Max 20 personer och inget vaccinationsbevis.

Lunchmässa torsdagar kl 12.15: Max 50 personer och inget vaccinationsbevis.

Eleonoramässa varannan söndag kl 19.00: Max 50 personer och inget vaccinationsbevis.

KYRKLIGA HANDLINGAR

DOPGUDSTJÄNST:*Högst 20 personer kan delta utan restriktioner. Vid fler än 20 krävs särskilda åtgärder för att minska smittspridning. Vid fler än 50 ska vaccinationsbevis och ID uppvisas.

VIGSELGUDSTJÄNST:*Högst 20 personer kan delta utan restriktioner. Vid fler än 20 krävs särskilda åtgärder för att minska smittspridning. Vid fler än 50 ska vaccinationsbevis och ID uppvisas.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST:*Högst 20 personer kan delta utan restriktioner. Vid fler än 20 krävs särskilda åtgärder för att minska smittspridning. Vid fler än 50 ska vaccinationsbevis och ID uppvisas.

*Om fler än 20 personer förväntas delta, hänvisas gudstjänstdeltagarna till särskilt anvisade platser med 1 meters avstånd. Kommer man i sällskap, får sällskapet som sitter tillsammans vara max 8 personer. Om fler än 50 personer förväntas delta måste den som är 18 år eller äldre uppvisa vaccinationsbevis + ID för att kunna delta. Meddela församlingen och tjänstgörande präst.

Ovanstående information gäller till dess att nya bestämmelser och direktiv meddelas.