Söndag 11 november
100 årsdagen av stilleståndet efter första världskriget!

Stilleståndsdagen högtidlighålls den 11 november varje år till minne av undertecknandet av stilleståndsavtalet 1918 mellan de stridande parterna i första världskriget och krigets slut. Krigshandlingarna på västfronten upphörde klockan 11 den 11 november 1918”den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden”. Dagen högtidlighålls i Storbritannien och Samväldet, i USA och i en del europeiska länder.
Stilleståndsdagen fick efter andra världskriget namnet Hågkomstens dag i länder anslutna till Samväldet, och i USA namnet Veteranernas dag (Veterans Day), en minnesdag inte endast för de soldater som deltog i första världskriget utan även för de som stred under andra världskriget, och i USA för alla amerikanska krigsveteraner.
Hedvig Eleonora kyrkklockor kommer att ringa under två minuter kl 13.30, söndag 11 november.