Välkommen till våra barn- och ungdomsverksamheter!

”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”

Kyrkoordningen 2007
Detta har vi tagit fasta på och därför erbjuder vi verksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar, både internt i församlingen men också externt på olika skolor.
Musiklek och babygudstjänster för de yngsta och deras föräldrar
Gudstjänst med små och stora en söndag i månaden
Körer för barn och ungdomar i skolåldern
Konfirmandarbete
Ungdomsgrupp med ledarutbildning
Verksamhet på och för församlingens förskolor och skolor
Scoutverksamhet för barn fr o m åk 3 (religiöst obunden, fristående organistation)

Information om
Hedvig Eleonora scoutkår:

Hemsida: www.he.scout.se

MAIL TILL SCOUTKÅREN

Mer information om barnkörverksamheten:
Ulrika Mjörndal, körledare,
Tel: 08-545 675 87

Mail till Ulrika