HedvigKids – församlingens barn- och ungdomsverksamheter!

”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”

Orden kommer från Kyrkoordningens första avdelning. I Hedvig Eleonora församling erbjuds en omfattande verksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar, både internt i församlingen men också externt på olika skolor.
Babykyrka med babygudstjänster för de yngsta och deras föräldrar
Åldersintegrerad högmässa
Körer för barn och ungdomar i skolåldern
Konfirmandarbete
Ungdomsgrupp med ledarutbildning
Verksamhet på och för församlingens förskolor och skolor

Dessutom finns Hedvig Eleonora scoutkår, som är en religiöst obunden fristående scoutverksamheten för barn fr o m åk 3.

Information om
Hedvig Eleonora scoutkår:

Hemsida: www.he.scout.se

MAIL TILL SCOUTKÅREN

Mer information om barnkörverksamheten:
Ulrika Mjörndal, körledare,
Tel: 08-545 675 87

Mail till Ulrika