Kyrkoherde Sven Milltoft

Jag är född i Lund 1965 men uppväxt i Småland och Västergötland. Direkt efter gymnasiet började jag läsa teologi i Lund och vigdes till präst för Lunds stift 1994. Under dessa år utbildade jag mig även till kantor och gymnasielärare och arbetade som lärare samt vikarierade som organist i olika kyrkor. Min första prästtjänst fick jag i S:t Pauli församling i Malmö. Därefter blev jag kaplan vid Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna 1995 och var där ansvarig för gudstjänstlivet under flera kyrkomöten. I Sigtuna undervisade jag också vid Svenska kyrkans grundkurs och församlingspedagog-
utbildning. 2000 utsågs jag till biskop Caroline Krooks personlige adjunkt och stiftsadjunkt. 2004 utnämndes jag till domkyrkokaplan och domprostens assistent i ämbetet, Stockholms domkyrko-
församling. Sedan 2008 är jag kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling och sedan 2015 är jag kontraktsprost för Östermalms kontrakt (Engelbrekts-, Hedvig Eleonora- och Oscars församling).

För övrigt är jag ordförande i Stockholms stifts kyrkosångsförbund, ordförande i stiftelsen Hildur Ströms minne och Barnavårdsstiftelsen, ledamot i styrelsen för Östermalms sjukvårdsförening samt ledamot av styrelsen för stiftelsen S de C:s Minnesfond.

Vid sidan om detta är jag leg psykoterapeut, utbildad vid S:t Lukas utbildningsinstitut i Stockholm och psykoanalytiker (IPA), utbildad vid Svenska Psykoanalytiska Institutet i Stockholm.

Kyrkoherde Sven Milltoft är under ett år framåt, jämte sin ordinarie kyrkoherdetjänst i Hedvig Eleonora församling, vikarierande kyrkoherde i Oscars församling från den 24/8 2020 till den 23/8 2021, då kyrkoherde Hans Rhodin är tjänstledig för att vikariera som kyrkoherde i Södra Frankrike och Monaco. Under denna period kommer i Hedvig Eleonora församling komminister Sofia Bergström att tjänstgöra som vikarierande biträdande kyrkoherde och VDM Cecilia Holmberg att tjänstgöra som vikarierande komminister på halvtid.

Kontakta mig