Stiftelsemedel

Du som bor i Stockholms kommun och är i behov av ekonomisk hjälp har möjlighet att söka medel från Hedvig Eleonora församlings stiftelser.

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du fylla i en särskild blankett. Det behövs också intyg som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett och information finns att ladda ner via länk här nedan eller hämtas utanför församlingsexpeditionen på Storgatan 7.

För att handlägga din ansökan behöver blanketten vara fullständigt ifylld och alla intyg vara bifogade. Skicka kopior på alla papper, utom personbeviset som ska skickas in i original.

Har du frågor

Har du frågor ringer du till stiftelseexpeditionen på tel: 08 545 675 78. Telefontider: mån-, tis- och torsdag kl 9.00–11.00.

Eller skicka ett mail Bilagor till ansökan

Handläggningen tar ett par månader och det görs sex utbetalningar per år (ej under sommaren). Det finns ingen möjlighet att få preliminära svar på handläggning av din ansökan. Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat. Det måste gå minst 13 månader från beviljade medel till dess du kan söka igen. Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM