Möjlighet att söka stiftelsemedel

Du som är folkbokförd i Stockholms kommun och som är ekonomiskt behövande är välkommen att söka stiftelsemedel hos Hedvig Eleonora församlings och Oscars församlings stiftelser.

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du fylla i en särskild blankett. Det behövs också intyg som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett och information om vilka bilagor som krävs finns att ladda ner via länk här nedan eller hämtas utanför
församlingsexpeditionen på Storgatan 7.

För att handlägga din ansökan behöver blanketten vara fullständigt ifylld och alla bilagor vara med. Skicka kopior på alla papper, utom familjebeviset som ska skickas in i original.

Måndag 29/11 är stiftelseexpeditionen stängd och telefontiden inställd p.g.a. utbildningsdag.
Torsdag 23/12 är stiftelseexpeditionen julstängd och telefontiden inställd. Telefontid som vanligt igen måndag 27/12.

BILAGOR TILL ANSÖKAN ANSÖKNINGSBLANKETT

Tips och vägledning

Många tycker att det känns svårt att få med alla bilagor som krävs. Ofta kan man få hjälp av den som skriver det intyg som måste vara med. Du kan också gärna ringa oss för tips och vägledning. Kontakta Hedvig Eleonora församlings stiftelseexpedition tel: 08-545 675 78.
Telefontider: mån-, tis- och torsdag kl 09.00–11.00.

Eller skicka ett mail

Handläggning sker kontinuerligt och det görs fem utbetalningar per år (ej under sommaren). Vi kan inte ge några förhandsbesked eller preliminära svar på handläggning av din ansökan. Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat. Blir du inte beviljad får du inget brev. Det måste gå minst 6 månader från beviljade medel till dess du kan söka igen.
Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

OBS! Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar eller bilagor via mail.

Vanliga frågor:

När är nästa ansökningsperiod?
Sista ansökningsdatum inför nästkommande beslut är 28 januari 2022. Ansökningstiden inför julen 2021 är avslutad.

Är jag ekonomiskt behövande?
Det avgörs utifrån dina inkomster och tillgångar (pengar, fonder, aktier, fordon, fastigheter m.m.) i relation till Skatteverkets ställningstaganden.

INKOMSTER
Hur hög inkomst kan jag ha?
För att du ska räknas som ekonomiskt behövande får din fastställda förvärvsinkomst inte överstiga Skatteverkets ställningstagande. Det räknas utifrån prisbasbeloppet för det år som deklarationen avser. Det är olika belopp beroende på hur många som bor i ditt hushåll. Både barn och vuxna räknas.

Grundbelopp för hushållet är 4 prisbasbelopp och sedan 1 prisbasbelopp extra per person i hushållet.
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.
Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2020 får därför inte överstiga:
Hushåll med 1 person: 189 200 kr
Hushåll med 2 personer: 236 500 kr
Hushåll med 3 personer: 283 800 kr
Hushåll med 4 personer: 331 100 kr
Hushåll med 5 personer: 378 400 kr
Hushåll med 6 personer: 425 700 kr
För varje ytterligare person i hushållet läggs ytterligare ett prisbasbelopp på.

TILLGÅNGAR
Vad räknas som tillgångar?
Allt som är värt pengar som ni i hushållet äger. Det kan vara pengar på banken, fondsparande, aktier eller andra värdepapper. Även ägodelar, som fastigheter och fordon, räknas som tillgångar. Det är viktigt att ange värdet av alla tillgångar, annars är ansökan inte fullständig.

Hur stora tillgångar kan jag ha?
Upp till ett prisbasbelopp per boende i hushållet. Till boende i hushållet räknas både barn och vuxna. Det är prisbasbeloppet för detta år som räknas. 2021 kan ni ha 47 600 kr per person. Exempelvis kan en familj med 2 vuxna och 2 barn i år ha tillgångar som är värda sammanlagt 190 400 kr.

Vilkas inkomster och tillgångar måste redovisas?
Alla myndiga i hushållet räknas, när vi tittar på inkomster. Även myndiga barn. Andra vuxna som är skrivna på din adress räknas också som en del av hushållet.
Om någon är inneboende hos dig räknas inte denne som en del av ditt hushåll. Om du själv är inneboende räknas inte bostadsinnehavaren som en del av ditt hushåll. Detta gäller under förutsättning att giltigt inneboendekontrakt och hyresavikopia lämnas in.

ÖVRIGA FRÅGOR
Måste jag ange vilken fond jag söker?
Nej, vi bedömer vilken fond som kan vara aktuell för just dig.

Jag har vuxna barn boende hemma hos mig, behöver jag ange deras ekonomiska situation?
Ja, allas inkomster och tillgångar ska styrkas med specifikation, deklaration och kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker. Undantaget är ungdomar som går i gymnasiet.

Jag har ett myndigt barn som går i gymnasiet, räcker det att intyga att hen går i gymnasiet?
Ja, ett intyg som visar att ungdomen går i gymnasiet på heltid räcker.

Jag är gift men delar inte hushåll med min make eller maka, behöver jag ange min respektives ekonomiska situation?
Ja, eftersom ni är gifta räknas ni som en ekonomisk enhet även om ni inte bor tillsammans.

Finns det något jag kan göra för att min ansökan ska handläggas snabbare?
Ja, om du skickar in en fullständig och korrekt ansökan med alla bilagor så kommer din ansökan att behandlas vid nästkommande beslutstillfälle.
Vi har 5 beslutstillfällen under året och det går inte att få beslut vid andra tillfällen.

Har ni pengar för akuta behov som kan betalas ut inom kort?
Nej.

Kan jag skicka in min ansökan när som helst på året?
Ja, vi tar emot ansökningar under hela året. Beslut tas 5 gånger per år.

Jag har fått pengar, när kan jag söka igen?
Det måste ha gått sex månader sedan du blivit beviljad pengar för att kunna söka igen. I praktiken innebär det att du kan skicka in en ny ansökan när det börjar närma sig sex månader sedan förra beslutet. Om du exempelvis blivit beviljad pengar till sommaren kan du skicka in en ansökan inför julen samma år.

Jag har fått avslag, kan jag skicka in en ny ansökan?
Ja, om du inte blivit beviljad pengar kan du skicka in en ny ansökan. Det kan vara bra att då ta hjälp av någon för att säkerställa att alla papper är med och att du räknas som ekonomiskt behövande enligt Skatteverket. Ring gärna oss och fråga.

Kan jag skicka in ansökan eller bilagor via e-post?
Nej.

Kan man söka även om man inte är medlem i Svenska kyrkan?
Ja, alla som är boende i Stockholms kommun kan söka pengar från våra stiftelser.

Hjälper det att skicka in flera ansökningar?
Nej. Om du är osäker på om din ansökan har behandlats kan du ringa till oss. Flera ansökningar ökar inte dina möjligheter att få pengar.

Hur får jag besked om jag får pengar eller om min ansökan har blivit avslagen?
Brev skickas ut till alla som blivit beviljade pengar. De som får avslag får inte något brev. Du kan ringa till oss för att få information om beslut är taget för din ansökan.

BILAGOR
Familjebeviset ska vara i original, övriga handlingar kopior.

Se till att varje kopia är läslig och återger hela originalet. Dina personuppgifter ska vara synliga på kopian.

Familjebevis
För att se var du är skriven, om du har familj och om de är skrivna på samma adress som du behövs ett familjebevis.

Kan jag skicka in en annan typ av personbevis istället?
Nej, det är familjebevis som ska skickas in, även om du är ensamstående utan barn eller om du har vuxna barn. Familjebevis kan beställas från Skatteverket på tel: 0771-567 567 eller via denna länk: skatteverket.

Specifikationer på inkomster
För att kunna se hur din ekonomiska situation ser ut behövs specifikationer på inkomster. I vissa fall påverkar det vilken fond som kan komma ifråga för din ansökan.

Kan jag skicka in anställningsavtal eller liknande istället?
Nej, det är aktuell specifikation på inkomst som ska skickas in. Exempelvis utbetalningsbesked från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Socialtjänsten eller arbetsgivare.

Inkomstdeklaration, slutskattebesked eller utdrag ur beskattningsregistret
För att se hushållets fastställda förvärvsinkomst och kunna göra beräkning enligt Skatteverkets ställningstagande för vem som är ekonomiskt behövande behövs inkomstdeklaration, slutskattebesked eller utdrag ur beskattningsregistret.

Om du skickar in deklarationen så ska alla fyra sidorna vara med.

Kan jag skicka in ”Samtliga kontrolluppgifter” eller ”Inkomstuppgifter” istället?
Nej. Om du ringer Skatteverket så är det ”Utdrag ur beskattningsregistret” som du ska be dem skicka. Tel till Skatteverket: 0771-567 567

Hyresavi
För att vi ska kunna se vilken boendeform du har samt för att se att din ekonomiska situation överensstämmer med vad du angivit i ansökan behövs en hyresavi. Om du är inneboende eller har inneboende se frågor under ”ÖVRIGA FRÅGOR”.

Kan jag skicka in hyreskontrakt istället för hyresavi?
Nej. Däremot behövs både inneboendekontrakt och hyresavi om du är eller har inneboende.

Kontoöversikt eller årsbesked
För att vi ska kunna se din/er ekonomiska situation behövs kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker. Även om du inte har några pengar eller tillgångar ska du skicka med kontoöversikt eller årsbesked.

Ska jag skicka in kontoutdrag istället?
Nej. Vi kan inte ta emot några kontoutdrag istället. Det bästa är att skicka in ditt årsbesked från banken. Om du gör en utskrift av kontoöversikt från din internetbank är det viktigt att verkligen är just en kontoöversikt där alla dina konton syns men inga transaktioner. På översikten ska dina kontonummer och personuppgifter synas.

INTYG
För att beskriva och intyga din sociala och ekonomiska situation behövs ett utlåtande från diakon, kurator eller liknande profession.

Kan jag skicka in ett intyg skrivet av en vän eller annan privatperson?
Nej. Intyget måste vara skrivet av exempelvis en diakon, kurator, socionom, socialsekreterare eller liknande.

Jag har god man, kan denne skriva ett utlåtande?
Nej, en god man kan inte skriva intyg till din ansökan.

ANDRA INTYG
Ska jag skicka in läkarintyg? Påverkar det mina möjligheter att få pengar?
Nej. Det är endast om du har en synskada, har reumatism eller är rullstolsburen som ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska kan vara till hjälp.

AVSLAG
De som får avslag får inte något brev. Du kan ringa till oss för att få information om beslut är taget för din ansökan.

Varför har jag fått avslag?
De vanligaste skälen till avslag är att sökande lämnat ofullständiga uppgifter, har för hög årsinkomst eller redan har fått medel för mindre än 6 månader sedan.
För att skydda sökandes integritet får vi inte spara handlingar och information som inte är absolut nödvändig. Därför kan vi inte i efterhand leta upp din avslutade ansökan och ta reda på varför du fick avslag.

UTLÅTANDE
Vad ska ett utlåtande innehålla?
Ett utlåtande måste innehålla en beskrivning av den sökandes sociala och ekonomiska situation. Det räcker inte med att bara intyga att den sökandes uppgifter stämmer. Det räcker inte heller med att endast intyga att man känner sökande sedan flera år tillbaka.
Den som skriver intyget måste själv ha talat med den sökande och beskriva dennes omständigheter samt försöka ge en tydlig bild av hur livssituationen ser ut och gärna motivera behovet av det sökta bidraget.
Utlåtandet är viktigt i bedömningen av ansökan och det läggs stor vikt vid innehållet. Ett välskrivet utlåtande kan öka den sökandes möjligheter att beviljas medel.
Särskilt viktigt är utlåtandet när den sökande har omständigheter i livet och ekonomin som behöver ett förtydligande.