Möjlighet att söka stiftelsemedel

Du som bor i Stockholms stad och är i behov av ekonomisk hjälp har möjlighet att söka medel från Hedvig Eleonora församlings stiftelser.

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du fylla i en särskild blankett. Det behövs också intyg som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett och information finns att ladda ner via länk här nedan eller hämtas utanför församlingsexpeditionen på Storgatan 7.

För att handlägga din ansökan behöver blanketten vara fullständigt ifylld och alla intyg vara bifogade. Skicka kopior på alla papper, utom personbeviset som ska skickas in i original.

Har du frågor?

Kontakta Hedvig Eleonora församlings stiftelseexpedition tel: 08-545 675 78. Telefontider: mån-, tis- och torsdag kl 09.00–11.00.

Eller skicka ett mail Bilagor till ansökan

Handläggningen tar ett par månader och det görs fyra utbetalningar per år (ej under sommaren). På grund av det stora antalet ansökningar varje år finns ingen möjlighet att få preliminära svar på handläggning av din ansökan. Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat. Blir du inte beviljad får du inget brev. Det måste gå minst 13 månader från beviljade medel till dess du kan söka igen. Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM