Välkommen till retreat i Hedvig Eleonora kyrka

I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser, eller utvalda ställen som ger utrymme till vila, meditation och eftertanke, stillhet och bön. Under en retreat lägger man arbete, krav och ambitioner åt sidan och ger sig tid att möta sig själv. Retreat betyder just – att dra sig tillbaka.

I Hedvig Eleonora kyrka har vi återkommande retreater på lördagar eller söndagar.

Välkommen till en dag i tystnad där du har möjlighet att stanna upp och vila i nuet. Dagen ger möjlighet till vila, stillhet, meditation, egen reflektion och bön, andakt och enskilda samtal med präst eller diakon. Retreaten är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv och reflektera över vad som är viktigt i livet.

Inga retreater för tillfället.