Retreater i Hedvig Eleonora kyrka

I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser, eller utvalda ställen som ger utrymme till vila, meditation och eftertanke, stillhet och bön. Under retreaten finns tillfälle att lägga arbete, krav och ambitioner åt sidan och ge sig tid att möta sig själv.
Församlingen inbjuder regelbundet till retreater i kyrkan där du i tystnad har möjlighet att stanna upp och vila i nuet. Dagen ger möjlighet till vila, stillhet, meditation, egen reflektion, bön och andakt. Retreaten är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv och reflektera över vad som är viktigt i livet.

Dagen innehåller bön, bibelmeditation och andakt.

Nästa retreat sker under hösten 2024.