Välkommen till retreat i Hedvig Eleonora kyrka

I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser, eller utvalda ställen som ger utrymme till vila, meditation och eftertanke, stillhet och bön. Under en retreat lägger man arbete, krav och ambitioner åt sidan och ger sig tid att möta sig själv. Retreat betyder just – att dra sig tillbaka.

I Hedvig Eleonora kyrka har vi återkommande retreater på lördagar eller söndagar.

Välkommen till en dag i tystnad där du har möjlighet att stanna upp och vila i nuet. Dagen ger möjlighet till vila, stillhet, meditation, egen reflektion och bön, andakt och enskilda samtal med präst eller diakon. Retreaten är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv och reflektera över vad som är viktigt i livet.

PÅSKREATREAT MED LUNCH

Datum: 9 apr 2022 kl. 11.00-15.00
Medverkande: Sofia Bergström, präst, Erik Lundström, diakon
Kostnad: 150 kr inkl. lunch
Möjlighet till enskilt samtal: Ja, bokas på plats.
Antal platser:
30 st
Anmälan: Boka din plats via Billetto! Biljetterna släpps den 21/2-22. Ev. behov av specialkost mejlar du till birgitta.johnsson@svenskakyrkan.se.