Välkommen att börja i barnkören!

Välkommen att börja i Barnkören när du fyller 6 år. Här kan du vara med tills du fyller 8 år… för då hoppar du upp till Diskantkören där du sjunger tills du börjar i mellanstadiet… då du hoppar upp i Unga Röster.

Barn- och Diskantkören samt Unga Röster medverkar varje termin i ett par familjegudstjänster. Dessutom ägnas varje termin åt något/några större projekt. Under hösten satsar vi på Lucia och en större körkonsert – under våren kan det bli en musikal och en vårkonsert med alla kyrkans körer.

Barnkören 6–7 år:
tisdagar kl 16.00–16.45
Diskantkören 8–9 år: tisdagar kl 17.15–18.00
Unga Röster 10–14 år: tisdagar kl 17.15–18.15
Kostnad: gratis
För mer information: Ulrika Mjörndal, tel: 08-545 675 87

Kontakta Ulrika