Katekumenat –
VÄG TILL TRO

Är du nyfiken på kristen tro? Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I gruppen delar vi våra livsberättelser och talar om våra tankar och frågor om Gud och tro.
I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet “katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.
Katekumenatet träffas vanligtvis varannan tisdagskväll och sträcker sig från september avslutas i påsknattens mässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop.

UPPDATERAD INFORMATION: KATEKUMENATET UNDER PANDEMIN

Eftersom det under pågående pandemi inte går att genomföra samtalsgruppen ”Väg till tro” 2020/2021 som planerat, skjuts starten för samtalsgruppen upp till hösten 2021, tisdagen den 21 september. Alla som redan är anmälda till 2020/2021-gruppen garanteras plats i gruppen ht 2021. Gruppen är även, i mån av plats, öppen för nya deltagare.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare.
När: tisdagar kl 19.00–20.30 i september 2021 till och med mars 2022. Kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Digitala samtalskvällar

I väntan på hösten 2021 arrangeras Digitala “samtalskvällar” via Zoom. Kvällarna är en upptakt till höstens träffar och äger rum på tisdagskvällar. Anmälningsperioden till dessa träffar är nu avslutad.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon.
När: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, kl 18.30–19.45
Anmälan: Anmälan till gruppen är nu stängd.
För mer information: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fördjupning

Varje höst erbjuder Hedvig Eleonora församling samtalsgruppen Den fortsatta vägen som vanligtvis utgår från en bok. Hösten 2020 var det Andens folk av Peter Halldorf. Vi har även läst Vår tro som min av Cristina Grenholm och Sju steg i Kristen tro av Jonas Lindberg.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Mikael Forss, volontär
När: Ingen grupp för tillfället. Ny grupp startar ht 2021. Kostnadsfritt.
För mer information: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se

Digitala fastesamtal

Välkommen att delta i digitala fastesamtal. Vi träffas via zoom vid fyra tillfällen och samtalar kring valda delar ur Maria Küchens senaste bok När jag bröt mot buden. En vandring genom fastan med budorden som vägvisare. Boken kommer finnas till försäljning i kyrkan, alternativt att du beställer själv av Argument förlag.

Så här beskrivs boken: I boken reflekterar Maria Küchen över synden som lagens skugga i en serie personliga betraktelser där fastans söndagar korsbefruktas med tio Guds bud. Budorden hjälper oss att få syn på synden i våra liv – och det behövs om syndabekännelsen och nåden ska få någon mening. »Min avsikt är inte att förnumstigt undervisa andra. Ärendet är i stället att ärligt rannsaka mig själv på ett sätt som kanske öppnar dörrar för den läsande att också våga se sig själv, oavsett om det hon ser kanske väcker skam, skuldkänslor och ånger. Kärlekens väg är tröstens väg men också smärtans, via Dolorosa«, skriver hon i förordet.

Ledare: Sofia Bergström, präst
När: tisdagar kl.19.0020.00: 17/2, 4/3 (torsdag), 16/3, samt 30/3.
Anmälan: Om du vill delta, anmäl till sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se senast torsdag den 11 februari.