Väg till tro

Den fortsatta vägen

Katekumenat – VÄG TILL TRO

Ny grupp ht. 2023!

Är du nyfiken på kristen tro? Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I gruppen delar vi våra livsberättelser och talar om våra tankar och frågor om Gud och tro.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet ”katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.
Katekumenatet träffas vanligtvis varannan tisdagskväll och sträcker sig från september och avslutas under våren med en gemensam tisdagsmässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop.

Årets grupp läsåret 2022/2023 startade i september 2022 och är nu stängd. Nästa grupp startar hösten 2023..

När: tisdagar kl 19.00–20.30 Hösttermin: 27/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, samt 29/11. Vårtermin: 7/2, 21/2, 7/3, samt 21/3.
Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare.
För mer information och anmälan: erik.lundstrom3@svenskakyrkan.se
Kostnadsfritt.

Fördjupning

– DEN FORTSATTA VÄGEN

Fördjupande samtal om tro och liv.

Att komma hem!
Vi samtalar utifrån Henry Noewens bok Att komma hem: den förlorade sonens återkomst. (Boken kommer att finnas till försäljning i kyrkan)

När: Vi träffas fem tisdagar under hösten:
18.00 Stilla mässa
19.00-20.00 Samtal
27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november 2022.
Ledare: Sofia Bergström, präst, tillsammans med konstvetare och medvandrare.
Anmälan: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
Kostnadsfritt.