Katekumenat –
VÄG TILL TRO

Är du nyfiken på kristen tro? Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I gruppen delar vi våra livsberättelser och talar om våra tankar och frågor om Gud och tro.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet ”katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.
Katekumenatet träffas vanligtvis varannan tisdagskväll och sträcker sig från september avslutas i påsknattens mässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop.

Eftersom det under pågående pandemi inte har gått att genomföra samtalsgruppen ”Väg till tro” 2020/2021 som planerat, skjuts starten för samtalsgruppen upp till hösten 2021; tisdagen den 21 september kl 19.00. Kvällen (kvällarna) kan med fördel inledas med ”Stilla mässa” kl 18.00 för den som önskar. Alla som redan är anmälda till 2020/2021-gruppen garanteras plats i gruppen ht 2021. Gruppen är även, i mån av plats, öppen för nya deltagare.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare.
När: tisdagar kl 19.00–20.30 Hösttermin: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 och 30/11. Vårtermin: 8/2, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4 samt på Påsknattsmässan 16/4.
Kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fördjupning

Varje höst erbjuder Hedvig Eleonora församling samtalsgruppen Den fortsatta vägen som vanligtvis utgår från en bok. Hösten 2020 var det Andens folk av Peter Halldorf. Vi har även läst Vår tro som min av Cristina Grenholm och Sju steg i Kristen tro av Jonas Lindberg.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Mikael Forss, volontär
När: Ingen grupp för tillfället. Ny grupp startar ht 2021. Kostnadsfritt.
För mer information: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se

Samtal i fastetid

Fastetiden kan vara en tid för eftertanke, bön och reflektion. Vid fyra tillfällen träffas vi och firar lunchmässa i Andreaskapellet kl 12.15 med efterföljande lunchsmörgås och samtal kring fasteboken ”Ge inte upp!” av Biskop Mikael Mogren.

När:
Tors 10 mars 12.15–13.45
Tors 17 mars 12.15–13.45
Tors 24 mars 12.15–13.45
Tors 7 april kl 12.15–13.45

Samtalsledare: Sofia Bergström, präst
Förtäring till självkostnadspris 50 kr per tillfälle

För mer information och anmälan:
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se

Begränsat antal platser.