Katekumenat – VÄG TILL TRO

Ny grupp ht. 2022!

Är du nyfiken på kristen tro? Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I gruppen delar vi våra livsberättelser och talar om våra tankar och frågor om Gud och tro.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet ”katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.
Katekumenatet träffas vanligtvis varannan tisdagskväll och sträcker sig från september avslutas i påsknattens mässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop.

Ny grupp läsåret 2022/2023 startar; tisdagen den 27 september kl 19.00. Kvällen (kvällarna) kan med fördel inledas med ”Stilla mässa” kl 18.00 för den som önskar.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare.
När: tisdagar kl 19.00–20.30 Hösttermin: 27/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, samt 29/11. Vårtermin: 7/2, 21/2, 7/3, samt 21/3.
Kostnadsfritt.
För mer information och anmälan: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fördjupning

Varje höst erbjuder Hedvig Eleonora församling samtalsgruppen Den fortsatta vägen som vanligtvis utgår från en bok. Hösten 2020 var det Andens folk av Peter Halldorf. Vi har även läst Vår tro som min av Cristina Grenholm och Sju steg i Kristen tro av Jonas Lindberg.

Ledare: Sofia Bergström, präst, och Mikael Forss, volontär
När: Ingen grupp för tillfället. Ny grupp startar ht 2021. Kostnadsfritt.
För mer information: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se