Sagt om katekumenatet av tidigare deltagare:

”Jag anmälde mig förutsättningslöst och visste inte vad det skulle innebära. Under den här tiden utvecklades och stärktes min tro. Att gå i gudstjänst varje söndag har blivit en naturlig del av livet.”
JOHANNA, 51

”Jag hade en vag tro innan som nu har fördjupats, så det blev en väg till tro för min del! Innan var jag mer i mitt huvud och relaterade det mesta utifrån mitt jag och hur det skulle bli för mig, nu tar jag in ett större perspektiv.”
ESTER, 24

”Jag har haft ett kyrkligt engagemang hela livet och är uppväxt i kyrkan men jag saknade ett sammanhang att fördjupa min tro. Varför har jag trott som jag gjort? Katekumenatet blev en plats att fördjupa tron på.”
PÄR, 58

”Om du är nyfiken på kristen tro och har tankar du vill borra djupare i är det här rätt forum. Innan hade jag en föreställning om att du måste ha kommit en bit på vägen med din tro, men det räcker med att du har en nyfikenhet.”
MARTINA, 54

Teologisk fördjupning i Hedvig

Det finns flera sätt i att fördjupa sin tro och sina vägar för att ge språk för Det Heliga i Hedvig Eleonora församling.
   Församlingens utgångspunkt är att varje människa har erfarenhet av Det Heliga. Livserfarenhet är gudserfarenhet, om än oartikulerad.

Församlingen vill erbjuda ett undervisningsspråk som är sonderande och öppet, likt konstens olika språk. Genom bildspråk, symboler och metaforer är trons språk inte bara öppet för människors subjektiva erfarenheter utan också beroende av dem, för att bli betydelsebärande och meningsfullt. En medveten och levande tro möjliggörs genom tolkningar av livserfarenheter. Fram växer ett språk för människans hela liv, i ljuset av kristen verklighetsförståelse och tolkningsram.

Katekumenat – Väg till tro

Längtar du efter att samtala om tro och andlighet?
Vill du utforska din väg till tro?
Eller vill du fördjupa din tro?

Då kan katekumenat i Hedvig Eleonora församling vara något för dig. Samtalsgruppen VÄG TILL TRO vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro. I samtalsgruppen delar vi våra tankar och frågor om Gud och tro. Väg till tro är samtalsgruppen för den urbana människan. Kom till Hedvig med din längtan! 

Inom ramen för gruppen finns också spåret VÄG TILL FÖRDJUPAD TRO där du som har erfarenhet av kristen tro, kyrkliv eller bibelkunskap erbjuds tillfälle till att fördjupa din tro eller vända och vrida på den. Väg till tro vänder sig således både till dig som är nyfiken på att utforska tron och till dig som vill fördjupa din tro. 

Under gruppträffarna delas deltagare in i mindre samtalsgrupper som leds av samtalsledare. Under kvällarna står samtalet i fokus men de innehåller även undervisning och reflektion som bland annat utgår från exempelvis en boktext. För den som önskar finns tillfälle till andlig fördjupning utifrån utvalda läsanvisningar mellan träffarna. 

Katekumenatet träffas varannan tisdagskväll och sträcker sig från oktober och avslutas under våren med en gemensam tisdagsmässa. Då finns det även möjlighet för den katekumen som vill, att låta döpa sig, konfirmera sig eller bekräfta sitt dop. Nästa grupp startar hösten 2024. Intresseanmälan är öppen för deltagande läsåret 2024/2025.

När: Tisdagar kl 19.00–20.30. (Fika från 18.30, mässa kl.18.00)
Höstterminen 2024: 8/10, 15/10, 29/10, 12/11, samt 26/11.
Vårterminen 2025: 4/2, 18/2, 4/3, 25/3, samt 1/4.
Dessutom sändningsmässa i Storkyrkan med biskopen för stiftets alla katekumener i maj 2025 med måltid och samtal.
Ledare: Sofia Bergström, präst, och Erik Lundström, diakon, samt medvandrare som utgörs av tidigare katekumener.
Kostnad: Ingen avgift.
Plats: Församlingssalen, Jungfrugatan 2B
Gruppsammansättning: Inför varje års läsårsstart på hösten tillämpas sonderande intervjuande samtal med den som intresseanmäler sig. Därefter sätts gruppen samman på ett sätt som främjar trygghet och delande. Dessutom finns ett fördjupande spår i gruppen för den som redan är erfaren av kristen tro.
För mer information och intresseanmälan: Kontakta Erik Lundström, diakon: erik.lundstrom3@svenskakyrkan.se

I den tidiga kristna kyrkan, innebar begreppet ”katekumenat” dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron. I Hedvig har församlingen haft katekumenat sedan 2015.

Fördjupning – Den fortsatta vägen

Vi samlas fyra tisdagskvällar under hösten och samtalar om bön utifrån Martin Lönnebos bok Bönens trädgård.

När: Tisdagar under hösten: 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 samt 12/12 2023. Ny grupp hösten 2024.
Upplägg: Kl 18.00 Eleonoramässan – stillhet i Hedvig, i kyrkan
Kl 19.00–20.00 Den fortsatta vägen
Ledare: Sofia Bergström, präst
Kostnad: Ingen avgift.
Plats: Församlingssalen, Jungfrugatan 2B
Boken Bönens trädgård kommer att finnas till försäljning i kyrkan.
För mer information och anmälan: sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se

 

12 steg i Hedvig

De 12 stegen utvecklades som en metod att bryta missbruk och är ett kraftfullt verktyg för förändring och livsutveckling. De innehåller visdom som kan hjälpa alla människor, oavsett hur livet gestaltar sig och är präglade av ett andligt perspektiv. Erfarna ledare handleder och vi träffas en gång i veckan under 13 veckor. Ledarna håller i ramarna men deltar också i gruppen på lika villkor som deltagarna. I gruppen sätts ord på tankar och känslor om var deltagarna befinner sig i livet utan att kommentera eller ge varandra råd. Kostnadsfritt.

Just nu har Hedvig ingen grupp med De 12 stegen. Intresseanmälan inför framtida grupper: hedvig12steg@gmail.com