Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte.

Här finns alltid en plats för dig. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här nedan hittar du länkar till inträdesblankett för både barn och vuxen som du skriver ut, fyller i (namn, adress mm) och skickar in till  den församling du tillhör, t ex Hedvig Eleonora församling, Box 5105, 102 43 Stockholm.

Om du inte vet vilken församling du tillhör hittar du den informationen via länken ”Sök församling”.

Sök församling
Inträdesblankett VUXEN

Inträde för barn under 18 år

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde. Här hittar du blanketten:

Blankett inträde för barn under 18 år
Läs mer om vad medlemskapet innebär här