Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte.

Här finns alltid en plats för dig. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Skicka in den ifyllda blanketten med namn, adress m m, som du ser nedan.

Om du inte vet vilken församling du tillhör hittar du den informationen här.

Sök församling
Blankett inträde

Inträde för barn under 18 år

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde. Här hittar du blanketten:

Blankett inträde barn under 18 år
Läs mer om vad medlemskapet innebär här