Hedvig Eleonora kyrkas orgel och dess föregångare

”I september 1976 invigdes kyrkans stora orgel. Ur orgel-
historisk synpunkt är det en kort tid. Ett gediget och väl underhållet instrument kan fungera i 50, 100 eller flera hundra år. Anledningen till att en orgel byts ut är oftast att den anses som musikaliskt otidsenlig, inte att den blivit utsliten och omöjlig att renovera. Under de gångna 20 åren har orgeln i Hedvig Eleonora kyrka intagit en viktig position i vårt lands moderna orgelbestånd, inte minst som ett lyckat exempel på en syntes av gammalt och nytt klangmaterial, gynnat av en synnerligen god akustik. Orgelns fasad härstammar till stora delar från 1700-talet, och av de 58 stämmorna har ca 20 sitt ursprung från tre av kyrkans tidigare orglar. Under Hedvig Eleonora kyrkas 260 år har sex läktarorglar avlöst varandra, och här följer en kortfattad historik, som är en reviderad version av den artikel jag skrev för församlingsbladet till orgelinvigningen 1976. Till kyrkans invigning år 1737 förvärvades en mindre orgel av 1600-talstyp från Maria kyrka. Dess byggnadsår och orgelbyggare är okända. Enligt vissa, osäkra källor, skall den dessförinnan ha stått i Storkyrkan. Vid uppsättningen i Hedvig Eleonora kompletterades orgeln med två fristående pedaltorn av orgelbyggare Olof Hedlund, som också gjorde vissa förändringar i det gamla pipmaterialet.”
(Skrivet av kyrkans tidigare organist Torvald Torén.)

Följ med organist Ulf Norberg på en upptäcksfärd i Hedvig Eleonora kyrkas fantastiska orgel. Klicka på denna länk.