Orgeln i Hedvig Eleonora kyrka

Så här beskriver kyrkans tidigare organist Torvald Torén orgeln:
”I september 1976 invigdes kyrkans stora orgel. Ur orgelhistorisk synpunkt är det en kort tid. Ett gediget och väl underhållet instrument kan fungera i 50, 100 eller flera hundra år. Anledningen att en orgel byts ut är oftast att den anses som musikaliskt otidsenlig – inte att den blivit utsliten och omöjlig att renovera.
   Under de gångna 20 åren har orgeln i Hedvig Eleonora kyrka intagit en viktig position i vårt lands moderna orgelbestånd, inte minst som ett lyckat exempel på en syntes av gammalt och nytt klangmaterial, gynnat av en synnerligen god akustik.

   Orgelns fasad härstammar till stora delar från 1700-talet, och av de 58 stämmorna har ca 20 sitt ursprung från tre av kyrkans tidigare orglar.
   Under Hedvig Eleonora kyrkas 260 år har sex läktarorglar avlöst varandra, och här följer en kortfattad historik. Till kyrkans invigning år 1737 förvärvades en mindre orgel av 1600-talstyp från Maria kyrka. Dess byggnadsår och orgelbyggare är okända. Enligt vissa, osäkra källor, skall den dessförinnan ha stått i Storkyrkan. Vid uppsättningen i Hedvig Eleonora kompletterades orgeln med två fristående pedaltorn av orgelbyggare Olof Hedlund, som också gjorde vissa förändringar i det gamla pipmaterialet.”

Följ med organist Ulf Norberg på en upptäcksfärd i orgeln, här!