Kyrkans familjerådgivning i Stockholm

Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni/du i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen. Samtalen syftar till att öka förståelsen för att finna vägar till förändring. Familjerådgivning har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Kyrkans familjerådgivning drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening och har avtal med flera församlingar i Stockholms stift samt med Stockholms och Haninge kommun. Familjerådgivningen finns på Högalids Kyrkväg 7 på Södermalm.

Familjerådgivning för par/familjer och enskilda

Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Till exempel.
• För er som är gifta eller sammanboende
• För er som är skilda eller på väg att skiljas
• För dig som har det svårt efter en separation
• För dig som har svårigheter att vara förälder eller styvförälder
• Vuxna närstående som inte kan komma överens

Förfrågningar och tidsbokning: Tel: 08-615 11 70
E-post: kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com

Anonymitet/tystnadsplikt

En familjerådgivare får enligt lag inte föra journal. Ni/du har möjlighet att vara anonym och vi har sträng tystnadsplikt.
Man kan komma en gång för ett rådgivande samtal eller på flera regelbundna samtal under en längre period. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen.

Unga vuxna 18 till 26 år

För 60 kr/samtal har alla som bor i Stockholms stift och är mellan 18 och 26 år möjlighet att bearbeta relationsproblem individuellt eller i grupp. Det kan handla om relationen till en partner eller förälder, sorgen efter en separation eller längtan efter en relation. Gruppen är pågående.

Var: Södermannagatan 5 på Södermalm

Förfrågningar och tidsbokning: Tel: 08-615 11 70
E-post: kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com