Så styrs och leds Hedvig Eleonora församling

Utredning om fördjupat samarbete
Här kan du läsa mer.

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. Nästa kyrkoval äger rum i september 2025.

Kyrkofullmäktige  (Nästa möte äger rum 15 maj kl 19.00)
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Församlingsinstruktion Verksamhetsberättelse Kyrkofullmäktigeprotokoll Kyrkofullmäktigeprotokoll

Kyrkorådet ledamöter 2022–2025

LEDAMÖTER kyrkorådet

Kerstin Malm (B)
kbkema@protonmail.com

Thomas Mossberg (B)
t.mossberg@outlook.com

Marie Fredborg (B)
fredborg@telia.com

Eva Kling (B)
evakling@home.se

Mikael Forss (B)
mikael@hagbergforss.se

Olsson, Åke (S)
ake.olsson@telia.com

Sven Radhe (FiSK)
sven.radhe@liberal.se

Sven Milltoft
Kyrkoherde
sven.milltoft@hedvigeleonora.se

ERSÄTTARe kyrkorådet

Linda Granqvist (B)
linda.granqvist@ownit.nu

Antonia Christiansson (B)
christianssonantonia@gmail.com

Sonja Martin-Löf (B)
sonja.martin-lof@sll.se

Finn Kronsporre (C)
finnkronsporre@gmail.com

Thomas Zakrisson
thomas.zakrisson@telia.com

Presidium 
Kerstin Malm, ordförande
Thomas Mossberg, 1:e vice ordförande
Mikael Forss, 2:e vice ordförande

Kyrkofullmäktige ledamöter 2022-01-01 – 2025-12-31

LEDAMÖTER kyrkofulläktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Åke Olsson

Borgerligt alternativ
Kerstin Malm
Thomas Mossberg
Marie Fredborg
Eva Kling
Mikael Forss
Linda Granqvist
Antonia Christiansson
Frank Majgren
Sonja Martin-Löf
Birgitta Melander
Caroline von Sivers
Filippa Kronsporre
Amelie Cederström
Ingela Halling
Louis Dubois

Centerpartiet
Katarina Kronsporre

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Sven Radhe
Caroline Åkerhielm

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Thomas Zakrisson
Mikael Hellberg

Sverigedemokraterna
Claes Wiberg

 

ERSÄTTARE Kyrkofullmäktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Vakant

Borgerligt alternativ
Maria Hagberg-Forss
Berndt Holmer
Clara Bolinder-Lundberg
Dorothea Flodin
Berit Eklund
Anita Bergström-Hellman
Mats Blakstad
Gunilla Forssman

Centerpartiet
Markus Henriksson
Finn Kronsporre

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Helena Dyrssen
Helene Thofelt Sundberg

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
Göran Oljeqvist