Så styrs och leds Hedvig Eleonora församling

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. Nästa kyrkoval äger rum i september 2021.

Kyrkofullmäktige
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Församlingsinstruktion Kyrkofullmäktigeprotokoll

Kyrkorådet ledamöter 2018–2021

LEDAMÖTER kyrkorådet

Malm, Kerstin (B), ordförande
kema@enskildagymnasiet.se

Mossberg, Thomas (B), vice ordförande
t.mossberg@outlook.com

Fredborg, Marie (B)
fredborg@telia.com

Kling, Eva (B)
evakling@home.se

Olsson, Åke (S)
ake.olsson@telia.com

Sangell, Gabriel  (S)
gabbesangell@gmail.com

Kronsporre, Finn (C)
finnkronsporre@gmail.com

Milltoft, Sven
Kyrkoherde
sven.milltoft@hedvigeleonora.se

ERSÄTTARe kyrkorådet

Mikael Forss (B)
mikael@hagbergforss.se

Granqvist, Linda (B)
linda.granqvist@ownit.nu

Greta Eulau (B)
gretaeeulau@gmail.com

Filippa Kronsporre (B)
filippakronsporre@hotmail.com

Markus Henriksson (C)
m.henriksson1977@gmail.com

Sven Radhe (FiSK)
sven.radhe@liberal.se

Presidium 
Kerstin Malm, ordförande
Thomas Mossberg, vice ordförande

Kyrkofullmäktige ledamöter 2018–2021

LEDAMÖTER kyrkofulläktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Ulla-Liza Blom
Åke Olsson
Gabriel Sangell
Barbro Granander

Borgerligt alternativ
Kerstin Malm
Thomas Mossberg
Marie Fredborg
Eva Kling
Caroline von Sivers
Linda Granqvist
Mikael Forss
Frank Majgren
Birgitta Melander
Sonja Martin-Löf
Antonia Christiansson
Greta Eulau
Filippa Kronsporre

Centerpartiet
Finn Kronsporre
Markus Henriksson

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Sven Radhe
Vakant

Frimodig kyrka
Lars Strömblad

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Thomas Zakrisson

Sverigedemokraterna
Vakant

ERSÄTTARE Kyrkofullmäktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Vakant

Borgerligt alternativ
Ola Nordquist
Clara Bolinder-Lundberg
Mats Blakstad
Maria Hagberg Forss
Ingela Halling
Amelie Cederström
Berit Eklund

Centerpartiet
Katarina Kronsporre
Vakant

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Vakant

Frimodig kyrka
Vakant

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
Göran Oljeqvist
Mikael Hellberg

Sverigedemokraterna
Vakant

Sekreterare
Helén Twengström