Sorgestöd

Ibland drabbas vi av svåra händelser i livet, vilket kan leda till att vi inte vet hur vi ska gå vidare. Det kan också handla om existentiella frågeställningar och den kristna tron. Då är det värdefullt att få samtala med någon som har tid att lyssna och få hjälp med att upptäcka nya möjligheter och tankegångar. Du är välkommen att boka samtal med någon av våra präster eller diakoner. Tystnadsplikt.

Sorgestödsgrupp

Har du förlorat din livspartner? Vill du dela din sorg med andra som är i samma situation? Välkommen att delta i en sorgestödsgrupp. Till hösten 2019 kommer en ny grupp att starta. Är du intresserad av att vara med?

Anmälan:
 inget slutdatum
Mer information: Diakon Erik Lundström tel: 073-058 64 12 eller via e-mail: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Själavård och enskilt samtal

Du är välkommen att boka samtal med
någon av våra präster eller diakoner:

Sofia Bergström, präst
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 73

Jenny Lingesjö, präst
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 82

Olle Liljefors, präst
olle.liljefors@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 72

Erik Lundström, diakon
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
Tel 073-058 64 12

Margareta Högdahl, diakon
margareta.hogdahl@svenskakyrkan.se
Tel 070-975 80 60