Sorgestöd

Ibland drabbas vi av svåra händelser i livet, vilket kan leda till att vi inte vet hur vi ska gå vidare. Det kan också handla om existentiella frågeställningar och den kristna tron. Då är det värdefullt att få samtala med någon som har tid att lyssna och få hjälp med att upptäcka nya möjligheter och tankegångar. Du är välkommen att boka samtal med någon av våra präster eller diakoner. Tystnadsplikt.

Sorgestödsgrupp

Har du förlorat din livspartner? Vill du dela din sorg med andra som är i samma situation? Välkommen att delta i en sorgestödsgrupp. Ny grupp varje höst och vår. Är du intresserad av att vara med?

Ny start: Ny grupp startar i februari 2024 samt oktober 2024.
Anmälan och mer information: Diakon Erik Lundström
tel: 08-545 675 81 eller via e-mail: erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

I Östermalms kontrakt där församlingarna Engelbrekt, Hedvig Eleonora och Oscars ingår, finns flera sorgegrupper. Läs mer i sorgegruppsfoldern här!

Själavård och enskilt samtal

Du är välkommen att boka samtal med
någon av våra präster eller diakoner:

Adelie Molander, präst
adelie.molander@svenskakyrkan.se
Tel 08-626 07 76

Ida Mohlin, präst
ida.mohlin@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 72

Jenny Lingesjö, präst
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 82

Sofia Bergström, präst
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 73

Erik Lundström, diakon
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 81