Vi är till för varandra.

Välkommen till Hedvig Eleonora församling!

Detta är platsen där mötet kan ske. Mötet mellan Dig, Gud och Din medmänniska. Kupolen är generös, portarna vidöppna, trösklarna låga. Genom dopets vatten, i nattvardens bröd och vin, via språk och gestaltning vidrörs Du av kärlekens mysterium, vars ansikte är Jesus Kristus. Så blir Du genom den heliga Anden del av en förändrande rörelse som är kyrkan mitt i världen. 

Läs gärna om församlingens mångspråklighet, om många sätt att närma sig Det Heliga, samt om den teologiska fördjupningen i i församlingen.

Den teologiska mångspråkligheten i Hedvig
En plats för teologisk fördjupning
Meditation
Retreat

Välkommen – Du är efterlängtad!