Diakoni – vi är till för varandra

Ordet diakoni betyder tjänst och i vårt diakonala arbete är ambitionen att vara till tjänst för människor i livets alla skeenden. Genom ett professionellt arbetssätt, som bygger på respekt och delaktighet, får vi kärleksfullt möta och bemöta varandra.

Hedvig Eleonora församlings diakonala arbete är
uppdelat i två självständiga enheter; omsorgsdiakoni och en enhet som handhar ärenden som rör ekonomisk hjälp.

Vi som arbetar med det diakonala arbetet vill
skapa mötesplatser där människor känner sig välkomna och kan bryta sin isolering och ensamhet genom trevlig samvaro med andra.
ge möjlighet till samtal under tystnadsplikt med diakon, om det som möter oss i livet.
erbjuda sorgesamtal till vuxna och till barn/ungdomar, enskilt eller i grupp.
utveckla frivilligarbetet. Se och ta tillvara människors olika resurser.

Inspirera och rusta för ökat ansvarstagande
för varandra och församlingen genom att:
vara en profetisk röst i samhället och bistå människor som har svårt att föra sin egen talan.
erbjuda människor möjlighet att ansöka om stiftelsemedel.
söka upp och möta människor i utsatta livssituationer genom att erbjuda hem- och sjukhemsbesök.

Detta omväxlande diakonala arbete utförs också med hjälp av volontärer och i samverkan med samhällets olika organisationer. För mer information se vidare på Stiftelsemedel.

diakoni i svenska kyrkan

DIAKONER

ERIK LUNDSTRÖM
Diakon

Tel: 08-545 675 81
OBS! Ej stiftelsehandläggning.

Margareta Högdahl
stiftelsehandläggare/diakon

Tel: 08 545 675 78
Telefontid: måndag, tisdag och
torsdag kl 08.30–10.30

Elin Santell
stiftelsehandläggare/diakon

Tel: 08-545 675 78
Telefontid: måndag, tisdag och
torsdag kl 08.30–10.30