Tilliten –  samtalsmottagning för barn och unga på Östermalm!

Mottagningen startade hösten 2023 och drivs av Hedvig Eleonora och Oscars församling i samarbete med Tim Bergling Foundation, och erbjuder gratis samtal för barn och unga.

Mottagningen riktar sig till unga mellan 10 och 20 år som bor eller vistas på Östermalm, men visst utrymme finns för att ta emot sökande också från andra delar av Stockholm. Man söker själv samtalsstöd via Tilliten.org. Ingen remiss från vården behövs och besöken är avgiftsfria.

Tilliten ska vara en mottagning med låga trösklar och här får man prata om allt. Tre externt rekryterade terapeuter som alla har lång erfarenhet av såväl ungdomsmottagning, ungdomspsykiatri, behandlingshem och andra projekt för ungas hälsa är anställda.

Invigningen

Den officiella invigning av Tilliten i ägde rum i Oscarskyrkan med bland annat följande medverkande: Jakob Forssmed, socialminister, Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Klas Bergling, Tim Bergling Foundation, Sven Milltoft, kyrkoherde & kontraktsprost. Kvällen leds av Helena Ekhem, präst. Musik: Oscars ungdomskör under ledning Pär Olofsson samt Lucas Krüger, artist.

Tilliten i media

Här är ett urval av vad som skrivits om mottagningen i media:

”Psykiska ohälsan ökar – kyrkor på Östermalm erbjuder samtal”, Dagen, 2023-08-29

”Nu öppnar församlingarnas samtalsmottagning för unga”, Kyrkans tidning, 2023-08-28

Direktsänd intervju i Morgon i P4 Stockholm, Sveriges Radio, 2023-08-25