Tro och kultur. Vi är till för varandra.

I Hedvig Eleonora församling vill vi vara lyhörda inför våra medmänniskors behov och erbjuda det stöd och den omsorg som efterfrågas. Det kan handla om att erbjuda enskilda samtal för att bearbeta livskriser eller att erbjuda mötesplatser där det finns möjlighet till trevlig gemenskap med andra människor.

Det kan också vara behov av att dela tankar och erfarenheter med andra människor om sorgens smärta eller behovet att få dela tankar med andra om livet, tron och tvivlet. Det kan också innebära att ansöka om stiftelsemedel i en svår ekonomisk situation. Det stöd och den omsorg du behöver vill vi försöka hjälpa dig med att få.