Välkommen till vigsel eller välsignelse av partnerskap

Om ni vill gifta er, eller välsigna ert partnerskap, är ni välkomna till Hedvig Eleonora kyrka – då vi får glädja oss över kärleken! Ni börjar med att boka tid på församlingsexpeditionen på tel: 08-545 675 70.

För att gifta sig måste man söka hindersprövning och det gör man på Lokala skattemyndigheten. Hindersprövningsintyget är giltigt i fyra månader efter utskriftsdatumet.

Före vigseln/välsignelsen av partnerskap träffar ni prästen för att gemensamt gå igenom gudstjänsten.

I församlingen finns två brudkronor, en förgylld samt en mindre ”prinsesskrona” i silver, som lånas ut till de par som gifter sig i Hedvig Eleonora kyrka. Vill ni låna någon av dem till ert bröllop så kontakta Helén Twengström eller Birgitta Johnsson på tel: 08-545 675 70.

Musik
I Hedvig Eleonora församling har kyrkorådet beslutat att färdiginspelad musik inte får framföras vid dop, vigslar och begravningar. En av anledningarna är att kyrkorummet inte lämpar sig för förinspelad musik.

Om en solist medverkar med musik under vigseln och önskar ackompanjemang av församlingens musiker ska tjänstgörande organist kontaktas en vecka före gudstjänst. Solisten/brudparet ansvarar för att noter till organist finns i rätt tonart.

Repetition sker i anslutning till gudstjänst, ca 1 timme före gudstjänst.
Ljudanläggning, notställ, flygel och orgel finns i kyrkan. Vaktmästare sköter ljudet för solisten.

Frågor och svar om vigselgudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka. (Klicka på denna länk)

Länkar till noter på internet:

Notpoolen: https://www.notpoolen.com/direktnoter

Musicnotes: https://www.musicnotes.com

Sheetmusicplus: https://www.sheetmusicplus.com

Om du har frågor om musik till vigsel kontakta:
Organist Ulrika Mjörndal, E-post: ulrika.mjorndal@svenskakyrkan.se  eller
Organist Pär Fridberg, E-post: par.fridberg@svenskakyrkan.se

Läs mer om vigsel i svenska kyrkan