Babykyrkan under våren

Tisdagar kl 13.30–15.00 i kyrkan.
Mötesplats för de allra yngsta, 0–2 år.

Vi fikar, leker och samlas till sångstund.

Babykyrkan börjar tisdagen den 6 februari kl 13.30-15.00.
Därefter varje tisdag.
Mer info: ida.mohlin@svenskakyrkan.se