Babykyrka

Babykyrka är en mötesplats för församlingens allra yngsta,
0–2 år, där kontakter knyts mellan både föräldrar och barn.
Vi fikar, leker och samlas till sångstund.

Tid: Tisdagar kl 13.30–15.00
Terminsstart: 24 januari 2023. Avslutning 25 april.
Plats: Andreaskapellet i kyrkan.