Dop

Välkommen till dop – en stund då vi får tacka för livet och glädjas tillsammans. Dopet är en andra födelse, till livet i Jesus Kristus. Det är ett sakrament, en helig handling instiftad av Jesus Kristus själv. Det är genom dopet som en människa får komma in i kyrkans gemenskap, får del av Guds helige Ande och blir medborgare i Guds rike.

I Hedvig Eleonora kyrka äger dop rum de flesta söndagar och helgdagar efter högmässan. Dop kan även ske i familjegudstjänst eller i högmässogudstjänst.

Anmälan om dop och bokning av kyrkan görs till församlingsexpeditionen, tel: 08-545 675 70 eller via e-post:

Hyra lokal?
Möjlighet finns att hyra någon av våra fina församlingssalar, Jungfrugatan 2 A och B, i samband med dopet. Max 60 personer.
För bokning av lokal vänligen kontakta Birgitta Johnsson,
tel: 08-545 675 74 eller birgitta.johnsson@svenskakyrkan.se

Anmälan

Det är aldrig för sent att bli döpt!

Du som ännu ej är döpt kan kontakta någon av församlingens präster via församlingsexpeditionen på tel: 08-545 675 70.

Har du frågor om musik till dop?
Församlingens organister hjälper dig. För mer information om vem som spelar, kontakta församlingsexpeditionen på tel: 08-545 675 70.

Pär Fridberg, tel: 08-545 675 77, par.fridberg@svenskakyrkan.se
Ulf Norberg, tel: 073-364 40 44,  ulf.norberg@svenskakyrkan.se

dop i Svenska kyrkans ordning