Dop

Välkommen till dop – en stund då vi får tacka för livet och glädjas tillsammans. Dopet är en andra födelse, till livet i Jesus Kristus. Det är ett sakrament, en helig handling instiftad av Jesus Kristus själv. Det är genom dopet som en människa får komma in i kyrkans gemenskap, får del av Guds helige Ande och blir medborgare i Guds rike.

I Hedvig Eleonora kyrka äger dop rum de flesta söndagar och helgdagar efter högmässan. Dop kan även ske i familjegudstjänst eller i högmässogudstjänst.

Anmälan om dop och bokning av kyrkan görs till församlingsexpeditionen, tel: 08-545 675 70 eller via e-post:

Hyra lokal?
Möjlighet finns att hyra någon av våra församlingssalar, Jungfrugatan 2 A och B, för samling efter dopgudstjänsten.
Stora salen (max 80 personer): församlingsmedlem 4 500 kr. Icke församlingsmedlem 6 000 kr. 
Lilla salen (max 40 personer): församlingsmedlem 3 500 kr. Icke församlingsmedlem 5 000 kr.

OBS! Personalkostnad tillkommer.

För bokning av lokal vänligen kontakta Birgitta Johnsson tel 08 54567574

Eventuell förtäring beställs via husmor Kristina Eriksson tel: 08 54567589

Musik
I Hedvig Eleonora församling har kyrkorådet beslutat att färdiginspelad musik inte får framföras vid dop, vigslar och begravningar. En av anledningarna är att kyrkorummet inte lämpar sig för förinspelad musik.

Om solist medverkar med musik under dopet och önskar ackompanjemang av församlingens musiker ska tjänstgörande organist kontaktas en vecka före gudstjänst. Solisten/dopfamiljen ansvarar för att noter till organist finns i rätt tonart.

Repetition sker i anslutning till gudstjänst, ca 1 timme före gudstjänst.
Ljudanläggning, notställ, flygel och orgel finns i kyrkan. Vaktmästare sköter ljudet för solisten.

Länkar till noter på internet:

Notpoolen: https://www.notpoolen.com/direktnoter

Musicnotes: https://www.musicnotes.com

Sheetmusicplus: https://www.sheetmusicplus.com

Frågor och svar om dopgudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka. (Klicka på denna länk.)

Anmälan

Det är aldrig för sent att bli döpt!

Du som ännu ej är döpt kan kontakta någon av församlingens präster via församlingsexpeditionen på tel: 08-545 675 70.

Har du frågor om musik till dop?
Församlingens organister hjälper dig. För mer information om vem som spelar, kontakta församlingsexpeditionen på tel: 08-545 675 70.

Pär Fridberg, tel: 08-545 675 77, par.fridberg@svenskakyrkan.se
Ulf Norberg, tel: 073-364 40 44,  ulf.norberg@svenskakyrkan.se

dop i Svenska kyrkans ordning
Se församlingssalarna här