Själavård och enskilt samtal

Den kristna själavården handlar om tro och existentiella frågor
Ibland drabbas vi också av svåra händelser i livet, vilket kan leda till att vi inte vet hur vi ska gå vidare. Oftast är samtalen kortare samtalsserier (1–5 samtal) och sker under tystnadsplikt. Samtalen är ej psykoterapi. När många vill ha samtal kan det ibland vara väntetid.

Välkommen att boka samtal med någon av våra präster eller diakon:

Adelie Molander, präst
adelie.molander@svenskakyrkan.se
Tel 08-626 07 76

Ida Mohlin, präst
ida.mohlin@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 72

Jenny Lingesjö, präst
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 82

Sofia Bergström, präst
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 73

Erik Lundström, diakon
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 81