Själavård och enskilt samtal

Den kristna själavården handlar om tro och existentiella frågor.
Ibland drabbas vi också av svåra händelser i livet, vilket kan leda till att vi inte vet hur vi ska gå vidare. Oftast är samtalen kortare samtalsserier (1–5 samtal) och sker alltid under tystnadsplikt. Samtalen är ej psykoterapi.

När många vill ha samtal kan det ibland vara väntetid. Församlingsbor och personer med koppling till församlingen prioriteras. 

Välkommen att boka samtal med någon av våra präster eller diakon:

Adelie Molander, präst
adelie.molander@svenskakyrkan.se
Tel 08-626 07 76

Erik Lundström, diakon
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 81

Ida Mohlin, präst
ida.mohlin@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 72

Jenny Lingesjö, präst
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 82

Sofia Bergström, präst
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
Tel 08-545 675 73

Möjlighet till längre samtalsserie i själavård under hösten 2023!

Under hösten erbjuder Hedvig Eleonora församling 2–3 konfidenter längre samtalsserier med upp till 10–15 själavårdssamtal med Helena Edfeldt Rossipal, antagen diakonkandidat för Stockholms stift. Erbjudandet möjliggörs inom ramen för den församlingspraktik hon gör i Hedvig Eleonora församling utifrån sitt sista år på teologie kandidatprogrammet i Praktisk teologi med fokus på själavård vid Johannelunds teologiska högskola. Själavårdssamtalen sker under handledning av extern handledare.
Intresseanmälan: Mejla diakon Erik Lundström, erik.lundstrom3@svenskakyrkan.se, och beskriv kort din situation. Samtalen är kostnadsfria.