Församlingens körverksamhet har körer för alla åldrar

Barn/Ungdomskörer

Välkommen att börja i Barnkören när du fyllt 6 år. Här kan du vara med tills du fyller 8 år…
…för då hoppar du upp till Diskantkören där du sjunger tills du börjar i mellanstadiet…
…för då hoppar du upp i Unga röster.

Barnkören 6–7 år: tisdagar kl 16.00–16.45
Diskantkören 8–9 år: tisdagar kl 17.15–18.00
Unga Röster 10–14 år: tisdagar kl 17.15–18.15

Barn- och Diskantkören samt Unga Röster medverkar varje termin i ett par familjegudstjänster. Dessutom ägnas varje termin åt något/några större projekt. Under hösten satsar vi på Lucia och en större körkonsert – under våren kan det bli en musikal och en vårkonsert med alla kyrkans körer. Samtliga körer övar i församlingssalen på Jungfrugatan 2 B.

För mer information om Barn- och Diskantkören samt Unga Röster kontakta Ulrika Mjörndal, tel: 08-545 675 87.
E-post: ulrika.mjorndal@svenskakyrkan.se

Hedvig Eleonora Ungdomskör

För dig från 14 till 23 år. Kören leds av försteläraren i musik vid Adolf Fredriks musikklasser, Natalia Edvall, och övar på tisdagar kl 19.00–21.00 i Hedvig Eleonora kyrka. För att kunna delta krävs att du kan läsa noter och har god körvana. Ungdomskören sjunger såväl klassiskt som pop.

Om du är intresserad av att sjunga i kören kontaktar du Natalia Edvall via E-post: natalia.edvall@gmail.com

Hedvig Eleonora Vokalensemble

Hedvig Eleonora Vokalensemble är en kör för unga vuxna. Kören har en inriktning mot klassisk musik och är en seriös utbildning för dig som vill lära dig att använda din röst. Vokalensemblen övar på onsdagar 18.20-20.50 under ledning av Ulf Norberg, i Hedvig Eleonora kyrka.

Läs mer

Hedvig Eleonora Chorus Reginae

Chorus Reginae passar dig som har sångvana och vill vidareutveckla din röst och teknik i en vuxenkör med ambitioner och variationsrikt musikval. Kören övar onsdagar kl 18.30–21.00 i församlingssalen på Jungfrugatan 2 B.

Vill du veta mer om Chorus Reginae, kontakta körledare Ulrika Mjörndal, tel: 08-545 675 87.
E-post: ulrika.mjorndal@svenskakyrkan.se

Läs mer

Hedvig Eleonora Kammarkör

Är du van körsångare, en duktig notläsare och har möjlighet att satsa lite mer tid kan du söka till Hedvig Eleonora Kammarkör. Kammarkören övar torsdagar kl 18.30–21.30 i församlings-
salen på Jungfrugatan 2 B.

Vill du veta mer om Kammarkören,
kontakta körledare Pär Fridberg, tel: 08-545 675 77.
E-post: par.fridberg@svenskakyrkan.se

Läs mer

Hedvig Eleonora Gospel

Hedvig Eleonora Gospel är kyrkans första gospelsatsning. Gruppen består i nuläget av fem medlemmar och fokuserar på afroamerikansk gospelsång.
Vi övar på måndagar kl 18.30–21.00 i kyrkan.

Kontakta oss via E-post: info@hegospel.se